Sökning: "Faskompensering"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Faskompensering.

 1. 1. Utveckling av koncept för att reglera reaktiv effekt vid generatordrift via PLC : Framtagande och provning av prototyp

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Erik Gran; Erik Hård; [2019]
  Nyckelord :reactive effect; reactance; reactivity; capacitance; capacitivity; inductance; inductivity; generator; phase compensation; microprocessor; PLC; arduino; potentiometer; reaktiv effekt; reaktans; reaktivitet; kapacitans; kapacitivitet; induktans; induktivitet; generator; faskompensering; mikroprocessor; PLC; arduino; potentiometer;

  Sammanfattning : I projektet utreds möjligheterna kring att kunna kontrollera en generators reaktiva effektproduktion genom att styra magnetiseringsströmmen från en PLC. Som metod för styrning från PLC beslutades att en signal på 0-5V skulle användas. LÄS MER

 2. 2. Automatisering av faskompensering i LKAB Malmberget

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Daniel Åkemalm; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The work proposes an update in the maneuvering of the capacitator filters in the 400/690 V substations. Two of the capacitator filters are not in operation due to missing control circuits which we have constructed electrical schematics for. LÄS MER

 3. 3. Driftoptimering av reaktiv effekt

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Robert Näslund; [2019]
  Nyckelord :elkraft; driftoptimering; reaktiv; effekt; robert; näslund; elkraftteknik; faskompensering; kondensatorbatteri;

  Sammanfattning : Övik Energi Nät has an agreement with Vattenfall where Övik Energi Nät is entitled to a certain amount of generation of reactive power and a certain amount of consumption of reactive power. This agreement applies to two distribution stations located on each side of the city. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av faskompenseringsmetoder för ett småskaligt vattenkraftverk : Genomgång av kondensatorbatteri, aktiv och passiv reglering, övermagnetiserad synkronmaskin, SVC och STATCOM på Fröslida kraftverk

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Fuat Göker; Christoffer Hedberg; [2018]
  Nyckelord :Power factor correction; efficiency; active; passive; total harmonic distortion; budgeting; capacitor bank; synchronous machine; SVC; STATCOM.; Faskompensering; effektivisering; aktiv; passiv; distorsion; kalkyl; kondensatorbatteri; synkronmaskin; SVC; STATCOM.;

  Sammanfattning : Småskalig vattenkraft är en stor användare av reaktiv effekt då de ofta har asynkrongeneratorer. Det gör att det finns ett reellt behov för faskompensering, dels för att minska distorsion i nätet samt för att förbättra deras ekonomiska ställning, då elbolag ofta tar ut en avgift för överskridande användning av reaktiv effekt. LÄS MER

 5. 5. Nulägesanalys av faskompensering på Rönnskärsverken : Ett examensarbete i Elkraftteknik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Victor Sundqvist; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER