Sökning: "kondensatorbatteri"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet kondensatorbatteri.

 1. 1. Driftoptimering av reaktiv effekt

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Robert Näslund; [2019]
  Nyckelord :elkraft; driftoptimering; reaktiv; effekt; robert; näslund; elkraftteknik; faskompensering; kondensatorbatteri;

  Sammanfattning : Övik Energi Nät has an agreement with Vattenfall where Övik Energi Nät is entitled to a certain amount of generation of reactive power and a certain amount of consumption of reactive power. This agreement applies to two distribution stations located on each side of the city. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av faskompenseringsmetoder för ett småskaligt vattenkraftverk : Genomgång av kondensatorbatteri, aktiv och passiv reglering, övermagnetiserad synkronmaskin, SVC och STATCOM på Fröslida kraftverk

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Fuat Göker; Christoffer Hedberg; [2018]
  Nyckelord :Power factor correction; efficiency; active; passive; total harmonic distortion; budgeting; capacitor bank; synchronous machine; SVC; STATCOM.; Faskompensering; effektivisering; aktiv; passiv; distorsion; kalkyl; kondensatorbatteri; synkronmaskin; SVC; STATCOM.;

  Sammanfattning : Småskalig vattenkraft är en stor användare av reaktiv effekt då de ofta har asynkrongeneratorer. Det gör att det finns ett reellt behov för faskompensering, dels för att minska distorsion i nätet samt för att förbättra deras ekonomiska ställning, då elbolag ofta tar ut en avgift för överskridande användning av reaktiv effekt. LÄS MER

 3. 3. Kartläggning av problem inom småskalig vattenkraft och faskompensering av asynkrongenerator i ett vattenkraftverk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik

  Författare :Emil Nilsson; Erik Persson; Pontus Nevanperä; [2016]
  Nyckelord :vattenkraftsstationer; driftsstörningar; asynkrongeneratorer; småskalig vattenkraft; kondensatorbatteri;

  Sammanfattning : I rapportens första del behandlas vad som orsakar omfattande driftstörningar och krav från nätägare som ställs på mindre vattenkraftsstationer med asynkrongeneratorer. Det gjordes med hjälp av en enkätundersökning som skickades ut till ett antal medlemmar i Svensk vattenkraftsförening (SVAF). LÄS MER

 4. 4. Elkvalitetsutredning vid ett kartong- och massabruk

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Niklas Granberg; [2016]
  Nyckelord :Elkvalitet; elkvalitetsutredning; övertoner; spänningsdippar; flimmer; transienter;

  Sammanfattning : Rapporten behandlar en elkvalitetsutredning vid Metsä Boards fabrik i Husum. Utredningen ska utföras eftersom fabriken har genomgått en förändring då kartong tillverkas istället för papper. Detta påverkar hur konsumtionen av el ser ut både vad gäller mängd men även hur den konsumeras. LÄS MER

 5. 5. Utredning om förekomsten och inverkan av övertoner i Umeås centrala elnät

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :David Eriksson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Elmiljö och elkvalitet är något som har fått ökat fokus de senaste åren, en av parametrarna som kontrolleras för att erhålla en tillfredställande elkvalitet är övertoner. Den senaste tidens teknikutveckling har gjort att mer övertoner går ut på elnätet, samtidigt som utrustningen blir allt mer känslig mot störningar. LÄS MER