Sökning: "Muslimer"

Visar resultat 1 - 5 av 237 uppsatser innehållade ordet Muslimer.

 1. 1. Attityder till religiösa personbenämningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Cecilia Johansson Martinelle; [2019]
  Nyckelord :språkattityder; språkvetenskap; religionsvetenskap; matched guise-test; religiösa personbenämningar; attityder; kristen; muslim; hindu;

  Sammanfattning : I denna studie kombineras språkvetenskap och religionsvetenskap i syfte att undersöka studenters undermedvetna språkattityder till tre religiösa personbenämningar: muslim(er), hindu(er) och kristen(-na). Deltagarna består av studenter över hela Sverige och majoriteten har könsidentitet kvinna samt är i åldern 15-25 år. LÄS MER

 2. 2. Representationen av muslimer och islam i svensk media & medias inverkan på elevers syn på islam

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Salim Tara; [2019]
  Nyckelord :Islam; Islamophobia; Muslims vulnerability; Religion; Religious education; School; Students; Swedish media; Islam in textbooks;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to answer the following questions: in what context are Muslims and Islam represented in Swedish media? And what impact does the media have on Swedish students’ view of Islam? I have answered the questions based on previous literature and research that has been done based on the area. The representation of Muslims and Islam in Swedish media have been represented in various ways depending on the media company’s purpose. LÄS MER

 3. 3. Didaktiska lösningar på islamofobi i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Tarik Mulic; Rebar Karim; [2019]
  Nyckelord :Islamofobi; Motverka islamofobi; Religion och lärande; Islam i undervisningen;

  Sammanfattning : I dagens samhälle har media en stor roll på hur vi ser och tolkar världen omkring oss. Medier förmedlar information vidare till ungdomar som går i skolan. Genom att läsa något som är islamofobiskt kan ungdomarna uppfatta att den informationen de får är sann. Islam är en religion som har varit i fokus bland de olika medierna. LÄS MER

 4. 4. Trubbel i klassrummet - En studie om muslimska elever och svensk undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kassandra Penelope Leyton Topel Cruz; [2018]
  Nyckelord :didaktik; muslimer; undervisning; värdegrund;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt syftar till att medvetandegöra religions- och idrottslärare kring elevers religiositet i förhållande till svensk undervisning. Arbetet behandlar specifikt muslimska elever då forskning visar att det är denna grupp som oftast blir exkluderad. LÄS MER

 5. 5. En annan bild av islam : En jämförelse av hur islam och muslimer framställs i svenska nyhetsmedier och i SVT:s dokumentärserie Jag är muslim

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionssociologi

  Författare :Emilia Bonnevier; [2018]
  Nyckelord :islam; muslimer; media; dokumentär; religion;

  Sammanfattning : Since Islam and Muslims are often portrayed in connection with terrorism, female oppression and security in Swedish news media, I decided I wanted to write my study on the subject “Islam and Swedish media”.   The aim with this study was to examine whether SVT’s documentary series Jag är muslim (I am Muslim in English) portrays Muslims differently from Swedish news media, and if so – how? To find out whether there was a difference, I used following questions: How are Islam and Muslims portrayed in the documentary series Jag är muslim? Does this documentary series give a different picture of Islam and Muslims than what previous studies have shown? i. LÄS MER