Sökning: "Nag Hammadi"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Nag Hammadi.

 1. 1. Den gnostiska Jesus : Från skrattande till gudomlig källa av hemlig kunskap

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Religionshistoria

  Författare :Robin Funck; [2023]
  Nyckelord :Gnosticism; Jesus; Gnostiska texter; Nag hammadi; Jesubild; Gnostisk; Gnosis;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Vad innebär Thomasevangeliets unika Jesusord? : En analys av de logier som inte förekommer i de kanoniska texterna

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Zacharias Järphed Lindberg; [2021]
  Nyckelord :Thomasevangeliet; logion; bibelkanon; Nag hammadi; gnosticism; bibelkommentarer; apokryf;

  Sammanfattning : Denna uppsats skrevs som en del av Teologprogrammet på Umeå universitet inom ämnet exegetik och berörde det apokryfiska Thomasevangeliet. Thomasevangeliet är uppdelat i 114 Jesus-ord (logier) och av dessa är det endast 22 som inte har en parallell till Nya testamentets litteratur. LÄS MER

 3. 3. The journey of the Valentinian hero - Outlining the imaginative world of early Christian apocalyptic narratives : A comparative study of the Apocalypse of Paul (NHC V, 2)and the First Apocalypse of James (NHC V, 3 & TC 2)

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Eirini Bergström; [2019]
  Nyckelord :Gnostic literature; Nag Hammadi scriptures; Valentinians; Early Christianity; Comparative mythology; Apocalyptic literature; The hero’s journey.;

  Sammanfattning : Background: This thesis aims to show that the narratives of the Nag Hammadi Apocalypse of Pauland First Apocalypse of James are written for a Valentinian audience. The purpose is to broaden the field of research on Valentinianism by showing how the authors and their implied readers composed and perceived the texts in question. LÄS MER

 4. 4. The overturn of the resurrection – a new reading of The treatise on the resurrection. : The Valentinian rejection of realised eschatology in Nag Hammadi codex 1,4

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Carina Perstadius; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : “The Treatise on the resurrection” is a Coptic translation of a Greek source text that not is preserved. The text belongs to the Nag Hammadi codices. The text is probably produced during the second century. In this thesis, the text will be placed in the Valentinian context, and then as the Valentinianism is presented in codices 1 and XI. LÄS MER

 5. 5. Procreative Imagery and Cosmology in On the Origin of the World

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Petter Spjut; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : On the Origin of the World (henceforth: Orig. World), one of the long lost Christian texts that were unearthed 1945 in Nag Hammadi, presents a fascinating retelling of the creation narrative in Genesis 1-3. One of the most striking departures from the “prooftext” is the manner in which the world and its plants and animals are conceived. LÄS MER