Sökning: "Nils Kling"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Nils Kling.

 1. 1. Parametric Optimization of Foundation Improvements with RC Slabs on Piles

  Master-uppsats, KTH/Betongbyggnad; KTH/Betongbyggnad

  Författare :Oliver Kling; Nils Dahlman; [2019]
  Nyckelord :Parametric Design; Parametric Optimization; Concrete Structures; Reinforced Concrete; Foundation Improvements;

  Sammanfattning : Parametric design has proven to be a powerful tool for structural engineers to find innovativesolutions to complex problems more effectively compared to conventional methods. Theflexibility off parametric design is immense since all types of structures depend on a range ofparameters that can be isolated, controlled and altered. LÄS MER

 2. 2. Teknisk beskrivning av småhus Strömma 1:30 : Teknisk beskrivning av småhus Strömma 1:30Fördjupningsartikel Lagring av egengenererad elenergi

  Kandidat-uppsats, KTH/Betongbyggnad; KTH/Betongbyggnad

  Författare :Oliver Kling; Nils Dahlman; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ´Kandidatexamensarbete inom Samhällsbyggnad AF102X vt 17. Del 1: Teknisk beskrivning av småhus Strömma 1:30 Del 2: Fördjupningsartikel med titel Lagring av egengenererad elenergi ... LÄS MER

 3. 3. Tiqr - Erfarenheter från utveckling av en e-handelsplattform

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapTekniska högskolan

  Författare :Amanda Persson; Simon Lindgren; Martin Bohlin; Jesper Asplund; Teddy Wallén; Nils Eriksson; Rasmus Kling; Victor Broman; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Få saker är så starka som traditioner inom studentlivet och många av dessa skapar samhörighet och glädje. Samtidigt som det är viktigt att värna om dessa är det lika viktigt att tänka kritiskt och gå vidare från metoder som inte bara är förlegade utan också skapar frustration och kan leda till försämrade studieresultat. LÄS MER