Sökning: "Martin Bohlin"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Martin Bohlin.

 1. 1. The Predictive Relationship between Swedish House Prices and Consumer Price Inflation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Karl Bohlin; Martin Kellgren; [2021-08-17]
  Nyckelord :Consumer price; Inflation; House price; Credit channel; Wealth effect; Vector error; correction model; VEC; cointegration; predictive relationship;

  Sammanfattning : Sweden has in the past three decades experienced low rates of inflation, rising house prices and a declining policy rate. This implicates that the households can increase debt due to expanding collateral, and thereby increase the sensitivity to higher interest rates. LÄS MER

 2. 2. ”Varför lyste hans öron röda?” Appraisal i noveller och textsamtal i svenska som andraspråk

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Gisela Bohlin; [2021-08-16]
  Nyckelord :Appraisal-teori; narrativ genre; evaluering; andraspråksinlärare; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : I studien analyseras känslor och värderingar i noveller ur en antologi för andraspråksundervisning i syfte att belysa komplexiteten i det språk som andraspråksinlärare möter i narrativa texter. Utifrån begrepp inom appraisal-teorins ramverk har evalueringar i narrativa texter kunnat identifieras, kategoriseras och analyseras. LÄS MER

 3. 3. Tiqr - Erfarenheter från utveckling av en e-handelsplattform

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapTekniska högskolan

  Författare :Amanda Persson; Simon Lindgren; Martin Bohlin; Jesper Asplund; Teddy Wallén; Nils Eriksson; Rasmus Kling; Victor Broman; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Få saker är så starka som traditioner inom studentlivet och många av dessa skapar samhörighet och glädje. Samtidigt som det är viktigt att värna om dessa är det lika viktigt att tänka kritiskt och gå vidare från metoder som inte bara är förlegade utan också skapar frustration och kan leda till försämrade studieresultat. LÄS MER

 4. 4. Generationsskiften i ägarledda företag : nyckeln till en framgångsrik succession

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Martin Bohlin; Emil Danielsson; [2005]
  Nyckelord :Succession; change of ownership; succession planning; family business; SME; method triangulation;

  Sammanfattning : Background: The development of the Swedish demography is one of the most important social and economic changes ever in Swedish history. Society as well as business is facing an age chock since almost every other company owner is over 50 years old. LÄS MER