Sökning: "Nima Zaerzadeh"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Nima Zaerzadeh.

 1. 1. Implementeringen av lärarlönelyftet : En undersökning av tre rektorers professionella uppfattning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Nima Zaerzadeh; [2021]
  Nyckelord :Lärarlönelyftet; rektor; professionell uppfattning; politisk styrning; professionell styrning; implementering.;

  Sammanfattning : This study aims to investigate the professional perception of principals, concerning the political reform lärarlönelyftet of 2016. The purpose is to examine the area of tension between the political and the professional governance of the school, and provide principals an opportunity to evaluate the effects of their distribution based on their professional perceptions. LÄS MER

 2. 2. Intoleransens utfall : En undersökning av fem religionskunskapslärares subjektiva uppfattning angående effekten att motverka religiös intolerans hos elever

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Nima Zaerzadeh; [2020]
  Nyckelord :Tolerance; religious intolerance; control documents; teachers; religious studies; subjective perception.;

  Sammanfattning : This essay aims to investigate the subjective perception of religious science teachers on the effect of their working methods to counteract religious intolerance among students. To achieve the result, I have been using the method of semi-structured conversation interviews with religious science teachers working in Kronoberg county. LÄS MER