Sökning: "Noodapera Ramel"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Noodapera Ramel.

  1. 1. Kvartersbadet

    Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

    Författare :Käbi Noodapera Ramel; [2017]
    Nyckelord :bastu; sauna; badhus; kvartersbad; saturnus; thermal delight; Arts and Architecture;

    Sammanfattning : My master’s thesis is derived from a personal interest in Finnish public saunas and the way they relate to the city. In the first chapter I describe Swedish bathing culture and how it has been perceived over time. LÄS MER