Sökning: "Ortognatkirurgi"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Ortognatkirurgi.

 1. 1. Prenormalt bett, indikationer för behandling, behandlingsmetoder, behandlingsutfall & stabilitet

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Mehnaz Obaid; Zina Hussein; [2013]
  Nyckelord :prenormalt bett; behandlingsutfall; miniplattor; ortognatkirurgi;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte: Att undersöka varför patienter med prenormalt bett söker behandling samt behandlingsutfallet både ur funktionellt och estetiskt perspektiv. Material och metod: Bland 121 patienter som har genomgått både ortodontisk och käkkirurgisk behandling, har vi valt att studera de 57 patienterna som hade prenormalt bett, 60 % var kvinnor och 40 % män. LÄS MER

 2. 2. Ortognatkirurgi - Indikationer, planering och kirurgiska metoder. - En litterär- samt en retrospektiv studie utförd vid Käkkirurgiska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö behandlade mellan 2007 och 2009.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Andrea Dragicevic; Carolina Andersson Werneman; [2011]
  Nyckelord :Ortognatkirurgi; käkanomali; Ortodonti; Kirurgi;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att utreda vilka indikationer som finns för ortognatkirurgi och den utredningsprocess som patienterna genomgår innan behandlingen. Även de vanligaste preoperativa besvären som upplevs av denna patientgrupp samt huruvida de kan avhjälpas med hjälp av ortognatkirurgi studerades. LÄS MER