Sökning: "Oscar Gonzalez Mariezcurrena"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Oscar Gonzalez Mariezcurrena.

  1. 1. Den ofrivilliga ensamheten i Sverige : En kvantitativ studie under coronapandemin

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

    Författare :Oscar Gonzalez Mariezcurrena; Erica Öster; [2020]
    Nyckelord :loneliness in Sweden; UCLA Loneliness Scale; coronavirus pandemic; emotional loneliness; involuntary loneliness; ensamhet i Sverige; UCLA Loneliness Scale; coronapandemi; emotionell ensamhet; ofrivillig ensamhet.;

    Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka ofrivillig ensamhet i den svenska befolkningen utifrån faktorer som tidigare har visat sig associerade med oönskad ensamhet, nämligen ålder, inkomst, civilstånd, kön, antal hushållsmedlemmar och även storleken på orten där personen bor. Upplevelsen av ensamhet före och under coronapandemin har också studerats. LÄS MER