Sökning: "Oskar Öström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Oskar Öström.

  1. 1. Försvarsmaktens professionalisering : Påverkande faktorer för soldatrekryteringen

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

    Författare :Oskar Stenberg; [2010]
    Nyckelord :Soldier supply; Recruitment of soldiers; Denmark; Netherlands; contracted soldiers; GSS; effecting factors; Soldatförsörjningssystem; Soldatrekrytering; Danmark; Nederländerna; anställda soldater; GSS; Påverkande faktorer;

    Sammanfattning : Inom kort stundar en av Försvarsmaktens kanske största processer sedan förändringen mot ett insatsförsvar påbörjades under 90-talet. Soldatförsörjningen övergår från värnplikt till en professionalisering av hela personalstyrkan och soldater skall på frivillig bas rekryteras och anställas för att fylla upp Försvarsmaktens insatsförband. LÄS MER