Sökning: "Partialevaluering"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Partialevaluering.

  1. 1. Partialevaluering : Specialisering av program  Utformning av en laboration

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan

    Författare :Alexander Binggeli; [2012]
    Nyckelord :Partialevaluering; Laborationsunderlag;

    Sammanfattning : Partialevaluering av program är ett intressant ämne både för att optimera programmen men även för möjligheterna att kompilera program med en interpretator. Denna rapport beskriver hur laborationerna i kursen Data och Programstrukturer på Linköpings Universitet, som är helt baserad på Abelson & Sussmans bok Structure and Interpretation of Computer Programs kan utökas så att den även går igenom partialevaluering. LÄS MER