Sökning: "Paula Karlsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Paula Karlsson.

 1. 1. Hemlösa personer med missbruksproblematik : En systematisk litteraturstudie om hemlösa personer med missbruksproblematik och deras behov

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Linn Karlsson; Paula Kumlin; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. The Hidden Life of Cartels: An Empirical Study on the Impact of Trade Liberalisation on Cartel Stability

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Tove Forsbacka Karlsson; Paula Hoehne Tarragona; [2019]
  Nyckelord :cartels; competition; trade liberalisation; hidden Markov model;

  Sammanfattning : Trade liberalisation is often argued to generate welfare gains by increasing competition. Market competition incentivises firms to develop new technologies and to streamline their productions, and forces inefficient firms out of the market. However, this effect risks being offset if firms increase collusion when trade barriers are removed. LÄS MER

 3. 3. Social Medias as a Disclosure Outlet and its Effect on Information Asymmetry: Empirical evidence from companies listed on the Stockholm stock exchange

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Paula Karlsson; [2016-09-20]
  Nyckelord :social media; disclosure outlets; corporate disclosure; information asymmetry; investor relations; Twitter; Facebook;

  Sammanfattning : MSc in Accounting.... LÄS MER

 4. 4. Communication in CEO Letters before, during and after the Great Financial Crisis in 2008 -A study of two companies in the real estate industry in Sweden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Paula Karlsson; Jenny Rutgersson; [2014-06-24]
  Nyckelord :CEO letter; voluntary disclosure; communication; real estate industry; ;

  Sammanfattning : Background and problem discussion: In 2008 a financial crisis was set off by the burstof a real estate bubble. For many private stakeholders the crisis came more or less as asurprise since they had not anticipated that something like this could occur. LÄS MER

 5. 5. Trängselskatt - Medfinansiering av Västsvenska paketet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Mathias Karlsson; Paula Zethson; [2014-02-18]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Göteborg är en stad som växer. Det behövs åtgärder för att göra stadens transportsystem mer effektivt när invånarantalet ökar, en bakgrund till att infrastrukturprojektet Västsvenska paketet har utvecklats. Vid årsskiftet 2013 introducerades ett system för trängselskatt, som en del av Västsvenska paketet, i Göteborgs stad. LÄS MER