Sökning: "Per-Anders Bohman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Per-Anders Bohman.

 1. 1. Delningen av Electrolux - Husqvarna på egna ben

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joakim Sjölin; Daniel Friberg; Per-Anders Bohman; [2006]
  Nyckelord :Business and economics;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Den 15 februari 2005 fattar styrelsen för Electrolux ett beslutom att avknoppa hela sitt utomhusproduktområde. Beslutet kommer efter larm frånanalytiker om en undervärderad aktie, samt ett ökande tryck från storägare om att kommamed en långsiktig lösning på problemet. LÄS MER

 2. 2. Hur styrs bössan? - En studie om ekonomistyrningen inom ideella organisationer

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Frank-Olof Langdén; Per-Anders Bohman; [2005]
  Nyckelord :Business and economics;

  Sammanfattning : Inledning:Ideella organisationer karaktäriseras som agerande kulturer i vilka ledare och anställda ärmisstroende till att ägna betydande mängd tid och tänkande angående organisatoriska frågor.Detta tankesätt förekommer även hos allmänheten och bidragsgivare som helst ser att alladonationer oavkortat går till ändamålen. LÄS MER