Sökning: "Philip Arneryd"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Philip Arneryd.

 1. 1. Fracture strength of monolithic high and low translucent Y-TZP crowns with different thicknesses

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Philip Arneryd; Annika Kindblom; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte. Att jämföra hållfastheten hos fullanatomiska monolitiska hög- och lågtranslucenta kronor av Y-TZP (yttriastabiliserad tetragonal polykristallin zirkoniumdioxid) i olika tjocklekar. Material och metod. 80 standardiserade kronor skapades utifrån en mastermodell av underkäkens första molar. LÄS MER

 2. 2. Antibiotikaförskrivning inom tandvården, en studie på Tandvårdshögskolan i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Philip Arneryd; Annika Kindblom; [2013]
  Nyckelord :Antibiotika; Antibiotikaförskrivning; Infektionsspridning;

  Sammanfattning : I tidigare studier har det konstaterats att tandläkare generellt sett har bristande kunskaper när det gäller indikationer för antibiotikabehandling. Man har även kunnat se en tendens till överförskrivning. Syftet med studien var att undersöka hur antibiotikaförskrivningen på Tandvårdshögskolan i Malmö ser ut. LÄS MER