Sökning: "sustainable goals implementation"

Visar resultat 1 - 5 av 230 uppsatser innehållade orden sustainable goals implementation.

 1. 1. CHARACTERISTICS OF A LEAN COMPANY A quantitative study analysing the characteristics and environment of a lean company

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Thomas Hendrik Kok; Mikaela Azelius; Milos Cuskic; [2021-06-30]
  Nyckelord :Lean; Sustainability; Modern Management Practices; Regression Analysis; World Management Survey;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to comprehend what the characteristics are for companies thatuse lean, and where they operate. Earlier studies are often from a qualitative approach, wherethis study instead will be from a quantitative approach with survey data. LÄS MER

 2. 2. Jämförande klimat- och energianalys av tunneldrivningsmetoder

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Camilla Blomqvist; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En ny tunnelbanelinje på åtta kilometer ska anläggas i Stockholm mellan Älvsjö och Fridhemsplan där WSP har fått i uppdrag att utföra ett lokaliseringsarbete som är ett inledande stadie i projektet. Som en del i lokaliseringsutredningen ingår att välja vilken tunneldrivningsmetod som ska användas för tunneldrivningen där konventionell drivning med borrning och sprängning jämförs med fullortsborrning med en tunnelborrmaskin. LÄS MER

 3. 3. Attityder hos tillverkare av dentala material gentemot hållbarhetsarbete och deras implementering av de globala målen för hållbar utveckling

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Erik Tobiasson; Hanna Wass; [2021]
  Nyckelord :Agenda 2030; corporate sustainability; manufacturers of dental products; sustainability management; sustainable development goals;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka attityder hos tillverkare av dentala material gentemot hållbarhetsarbete och implementering av mål för hållbar utveckling. Vår utgångspunkt i hållbarhetsarbete stammar från FN:s Agenda 2030, de globala målen för hållbar utveckling. LÄS MER

 4. 4. Implementering av hydroponisk odling i en livsmedelsbutik : En fallstudie av en aktör inom Stockholmsområdet

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Caroline Korssell; Emelie Rudert; [2021]
  Nyckelord :Hydroponic systems; hydroponic cultivation; vertical farming; growing medium; global goals; sustainability; climate impact; leafy green; greenhouse gases; Hydroponiska system; hydroponisk odling; vertikal odling; odlingsmedium; globala målen; hållbarhet; klimatpåverkan; bladgrönt; växthusgaser;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar en fallstudie i ett kandidatexamensarbete som utförts tillsammans med en livsmedelsbutik i Stockholmsområdet och som grundar sig i intervjuer, platsbesök och vetenskapliga artiklar. Där livsmedelsbutiken har ett intresse av att implementera en odling i form av ett hydroponiskt system direkt i sin butik. LÄS MER

 5. 5. Förebyggande arbete riktat mot barn- och ungdomars alkohol-, narkotika-, dopings- och tobaksbruk : En kvalitativ studie om Uppsala läns förebyggande arbete mot beroendeframkallande medel utifrån ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Rina Omeragic; [2021]
  Nyckelord :ANDT; equality; ecuity; children and adolescents; qualitative research; ANDT; jämlikhet; jämställdhet; barn och ungdomar; kvalitativ undersökning;

  Sammanfattning : Bakgrund: En bidragande orsak till landets rådande hälsoklyftor finns inom ANDT-området och för att vända denna utveckling har regeringens program för alkohol-, narkotika-, dopings- och tobaksfrågor lyft ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv för att främja jämlika samhällsinsatser inom området. Då attityder och förhållningssätt till ANDT redan utvecklas under uppväxttiden är barn och ungdomar en viktig målgrupp att beakta i arbetet. LÄS MER