Sökning: "Phototransistor"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Phototransistor.

 1. 1. Mätning av LCD-bildskärmars responstid och latens : Measurement of LCD displays response time and input lag

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE); Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Markus Mikkelsen; Gustav Svanfors; [2013]
  Nyckelord :LCD; Display; Response time; Input lag; RTC; Grey-to-grey; Black-white- black; CRT; Photodiode; Phototransistor; Photoresistor; Light; Greyscale; Pixel; RGB; LCD; Bildskärm; Responstid; Latens; RTC; Grey-to-grey; Svart-vit-svart; Mätning; CRT; Fotodiod; Fototransistor; Fotoresistor; Ljus; Gråskalor; Pixel; RGB;

  Sammanfattning : Examensarbetet har utförts i samarbete med företaget LVI (Low Vision International) som tillverkar elektroniska hjälpmedel för synskadade. LVI utvärderar vid jämna mellanrum nya LCD-bildskärmar för deras produkter. LVI behöver metoder samt utrustning för att mäta bildskärmars responstid och latens. LÄS MER

 2. 2. Konstruktion av en självbalanserande inverterad pendel-robot

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Johan Darth; John-Eric Eriksson; Ludwig Lindebratt; Zebastian Lovén; Joakim Trobeck; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Som en del av kandidatexamensarbetet i mekatronik har ett projekt med syfte att utveckla och tillverka en självbalanserad robot genomförts. Projektet löpte under perioden 28/03/2012 -15/05/2012 och utfördes av fem teknologer på Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. LÄS MER