Sökning: "Programmable logic controller"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden Programmable logic controller.

 1. 1. Driftmodellering av saltvattenbatteri för kapning av effekttoppar : för en förskoleverksamhet i Uppsala

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Hilda Andersson-Gran; Albin Björn; Sonja Winning; Judith Bösenecker; Gunnel Ersdotter; Madeleine Karlberg; David Norell Helmsjö; [2019]
  Nyckelord :effektbrist; programmering; energilager; elnät; PLC;

  Sammanfattning : There is a power deficit in Uppsala's power grid. Municipal companies have an obligation to contribute with solutions to the power deficit. Skolfastigheter AB have therefore installed an environmentally friendly salt water battery in one of their properties. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av kontrollrumsstyrning : För DC-generator genom PLC och HMI

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Markus Tarasso; Daniele Usai; [2019]
  Nyckelord :PLC; HMI; Programmable logic controller; Human machine interface; DC-generator;

  Sammanfattning : Projektet går ut på att ersätta den befintliga styrningen av en DC-generator för 1200 kV med en fjärrstyrning från kontrollrummet via optolänk. Den nya styrningen ska utgöras av ett PLC-system (Programmable Logic Controller) som manövreras med hjälp av ett HMI – Human Machine Interface. LÄS MER

 3. 3. Attacking the Manufacturing Execution System : Leveraging a Programmable Logic Controller on the Shop Floor

  Master-uppsats,

  Författare :Fredrik Johansson; [2019]
  Nyckelord :Manufacturing Execution System; Programmable logic controller; attack types; Manufacturing execution system; Programmable logic controller; attack typer;

  Sammanfattning : Background. Automation in production has become a necessity for producing companies to keep up with the demand created by their customers. One way to automate a process is to use a piece of hardware called a programmable logic controller (PLC). A PLC is a small computer capable of being programmed to process a set of inputs, from e. LÄS MER

 4. 4. Planering och utvecklande av testplattform för tryckpulsation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Jonatan Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Tryckpulsation; testanläggning; test; styrenhet; anläggning; hydraulik; testutförande; proportionalventil; realtidsövervakning; övervakning; datahantering; bilindustri; fordonsindustri; PLC; HMI; programmable logic controller; logic controller; människocentrerad design; human machine interface; användargränssnitt; design användargränssnitt; sensor; ventil;

  Sammanfattning : Autotube är ett företag baserat i Varberg som utvecklar och producerar luft- och vätskelösningar främst inom bilindustrin. På senare tid har biltillverkarna skiftat till högre bränsletryck i bensindrivna förbränningsmotorer vilket har lett till att företagets produktutvecklingsavdelning saknar testutrustning för att utveckla nya produkter vilket i sin tur har lett till att företaget köpt tjänsten från extern leverantör. LÄS MER

 5. 5. Modelling of a motorcycle/mountain bike suspension and digitization of a cam drum motor control

  Master-uppsats, KTH/Fordonsdynamik

  Författare :Rasmus Nord; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This Master’s thesis was done in collaboration with Öhlins Racing AB, a Swedish suspension system-manufacturer. For Öhlins, the quality of their products is highly important and they are therefore devoting many resources for the development and testing of their products. LÄS MER