Sökning: "ROT"

Visar resultat 1 - 5 av 180 uppsatser innehållade ordet ROT.

 1. 1. Porthusornamentiken från Läckö slott - en föremålsstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Frida Reineholm Hult; [2019-06-19]
  Nyckelord :Läckö castle; 17th century; painted wood; wood identification; analysis; pine cones; artichokes;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Konservatorprogrammet15 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2019:17.... LÄS MER

 2. 2. Efficacy of practical stump treatment in Latvia

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Uvis Skola; [2019]
  Nyckelord :Norway spruce Picea abies ; Heterobasidion; Phlebiopsis gigantea; Rotstop; urea; covered stumps;

  Sammanfattning : Root and butt rot caused by Heterobasidion spp. result in severe economic losses in Norway spruce forests of the northern hemisphere. Stump treatment using biological or chemical control agents are amongst the most effective solutions of limiting introduction of Heterobasidion spp. after tree felling. LÄS MER

 3. 3. Konsekvensen av sena ändringar i byggproduktionen : En utredning av ändrings-PM under produktionen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik; Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Madelene Iveros; Åsa Linde; [2019]
  Nyckelord :Discipline; construction documents; outsourcing; production; project; revision memo; Bygghandling; disciplin; entreprenad; produktion; projekt; ändrings-PM;

  Sammanfattning : This thesis project examines changes to building documents during the product development in the construction process, which is referred as revision memos in this report. The study is made in cooperation with Serneke and is therefore limited to project within this company. LÄS MER

 4. 4. (Un)forbidden fruits : The influence of culture, nature and place on fruit and berry picking in Skarpnäck

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Jonna Lidmark; [2019]
  Nyckelord :Urban foraging; fruit; berries; picking; food trees; norms; cultural ecology; Skarpnäck;

  Sammanfattning : Standardised systems of food production where food is brought into cities from far away is accompanied with high emissions from both production and transport. Simultaneously, food growing in the urban surroundings is not picked and left to rot. LÄS MER

 5. 5. Kartläggning av vattenskador- inverkan av byggsystem och aktörernas attityd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Balsam Al-Chaderchi; Mohammed Abuabed; [2019]
  Nyckelord :Water damage; concrete buildings; timber structures; insurance companies; insurance; microbial growth; rot; shelter; conduit system.; Vattenskador; stommaterial; försäkringbolag; mikrobiell tillväxt; röta; väderskydd; avfuktning; vattenledningsrör.;

  Sammanfattning : Studien går ut på att undersöka vattenskador som har blivit allt vanligare i svenska byggnader. Vattenskador utsätter människan för hälsorisker på grund av en hög risk för mikrobiell tillväxt. LÄS MER