Sökning: "Razu Yousuff"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Razu Yousuff.

 1. 1. Dataöverföring från BIM till BEAst Portal genom att uppnå interoperabilitet

  Magister-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje); KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Författare :Razu Yousuff; Lava Omar Salim; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Network security

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektro- och systemteknik (EES)

  Författare :Razu Yousuff; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER