Sökning: "Residual value risk"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Residual value risk.

 1. 1. Cost Efficient Scrap Metal Sourcing

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Sophia Sandström; Sofia Ivarsson; [2022]
  Nyckelord :Scrap sourcing; Scrap logistics; European scrap market; Sea freight strategies; Bulk shipping; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The steel industry in Sweden is responsible for 10% of the annual Swedish CO2 emissions. As a way to abate this sector, H2 Green Steel are establishing a new green steel production site in Boden. Their way of producing steel, through the EAF route and by using hydrogen-reduced DRI will reduce the CO2 emissions by over 90%. LÄS MER

 2. 2. Residual value risk in car leasing - A case study on residual value measurements

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Anton Karlsson; William Regnstrand; [2021-06-24]
  Nyckelord :Residual value risk; Car leasing; Fair value measurement; Automotive industry; Operational perspective;

  Sammanfattning : Background & Purpose: The lessor's risk of guaranteeing a residual value for a car has grown as leasing has emerged as a popular financing alternative. As there is no active market for such values, it is a matter of estimating a residual value with high measurement uncertainty. LÄS MER

 3. 3. Beskattning av den digitala ekonomin: Kan OECD leda vägen framåt? - En utredning av OECD:s förslag avseende Pillar One och Pillar Two.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Nina Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :Skatterätt; internationell beskattning; digitala ekonomin; OECD; fast driftställe; Pillar One; Pillar Two; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Till följd av den digitala ekonomins framfart de senaste decennierna står det internationella skattesystemet inför flertalet stora utmaningar. De gällande principerna inom den internationella skatterätten har ställts på sin spets då nutidens företag i allt större utsträckning är digitala. LÄS MER

 4. 4. Beskattning av den digitala ekonomin – århundradets skattereform? - En rättsvetenskaplig studie av OECD:s ”Belopp A”

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Tina Roth; [2021]
  Nyckelord :Skatterätt; Digital skatt; Belopp A; Pelare ett; Beskattning av den digitala ekonomin; OECD; Amount A; Digital tax.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har i stor utsträckning revolutionerat sättet som företagen gör affärer på. Det finns inte längre samma behov av fysiska platser för affärsverksamheter eftersom teknologin har skapat virtuella platser där företag kan sälja både varor och tjänster utan att överhuvudtaget sätta en fot i jurisdiktionen. LÄS MER

 5. 5. A European CSR study about the deviation of valuation

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Pontus Persson; Tatiana Dykina; [2021]
  Nyckelord :“ESG”; “sustainability”; “CSR”; “Market value”; “intrinsic value”; “Beta”; “CAPM”; “Cost of Equity”; “residual earning”;

  Sammanfattning : For the last decades, public authorities and private firms have emphasized their focus on integrating sustainability into corporate disclosure. The shift towards CSR instead of the traditional profit maximization narratives is evident in increased demand among various stakeholders for sustainability awareness. LÄS MER