Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Article Placement in Storage

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan

    Författare :Robin Edberg; Magnus Qvint; [2012]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Beijer Byggmaterial är ett företag med förbättringspotential angående lagerhantering. Eftersom lager och service är centralt i företagets syfte kan lönsamhet uppnås vid effektiviserad lagerhantering.Syftet med rapporten har varit att minska tiden för plockning av artiklar ur ett kundperspektiv på Beijer Byggmaterials lager i Halmstad. LÄS MER