Sökning: "Ruben Fall"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Ruben Fall.

 1. 1. Järnvägskapacitet och godslastvikt : Deras effekt på godstågs längd och fyllnadsgrad samt frekvens av godstågstransporter

  Master-uppsats, KTH/Transportplanering

  Författare :RUBEN MODIG REISCH; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : During the fall of 2019 Sweden’s Transport Administration, Trafikverket, ran a series of models to determine how an increase in capacity and freight would affect future freight train transportations. The models however predicted an increase in freight train transports which many determined as unreasonably high. LÄS MER

 2. 2. Natura 2000 i gruvprövningen : Ett möte mellan svensk minerallagstiftning och EU:s skydd för biologisk mångfald

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ruben Evensen; [2018]
  Nyckelord :miljörätt; gruvrätt; natura 2000; gruvbrytning; gruvdrift; eu; minerallagen; miljöbalken; art- och habitatskydd; områdesskydd;

  Sammanfattning : Den moderna prövningsordningen för att öppna en gruva bygger på ett äldre system av koncessioner där företrädesrätten till mineral och hushållning med mark och vatten prövas i ett tidigt skede av myndigheten Bergsstaten. För att verksamheten ska komma till stånd måste prospekterare även ansöka om nödvändiga tillstånd enligt miljöbalken i ett senare skede. LÄS MER

 3. 3. Land skall med lag byggas (eller med horisontell samverkan). En studie om nationella samordnare som styrform

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Sebastian Johansson; Ruben Malmström; [2015-09-23]
  Nyckelord :nationell samordning; statliga styrmedel; governance; samverkan; Collaborative Governance;

  Sammanfattning : Den här studien sätter ljuset på regeringens nationella samordnare generellt, och de pådrivande nationella samordnarna i synnerhet. Vi ser de pådrivande nationella samordnarna som en gammal roll i ny skepnad. LÄS MER

 4. 4. Svordomar och kränkande språkbruk bland lågstadieelever : En studie ur ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Pia Hoffsten; Sofia Ruben; [2015]
  Nyckelord :Lärarperspektiv; svordomar; lågstadiet;

  Sammanfattning : Med nio år av grundskolan och nu tre år på lärarutbildningen i bagaget, har vi märkt en stor förändring bland grundskolans elever. Det språk som en gång kunde höras i de korridorer vi gick i som små, har förändrats. Ett nytt slags språk har tagit plats bland elever, ett språk som är mer tolerant mot svordomar och könsord. LÄS MER

 5. 5. Ryssland, Kina och deras nationella klassifikationssystem : En komparativ analys av BBK och CLC med DDC

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Ruben Lopez Ortega; [2013]
  Nyckelord :Klassifikation bibliotek -- Ryssland; Klassifikation bibliotek -- Kina; Dewey decimalklassifikation; Ryssland -- Sovjetunionen; Kina; Politik - Historia;

  Sammanfattning : In this two years masters thesis in Library and Information Studies, the Russian Library-Bibliographical Classification (LBC/BBK) and the Chinese Library Classification (CLC) are analyzed with regard to their historical and ideological backgrounds and their respective evolutions. The structure of these classifications is compared with the Dewey Decimal Classification (DDC), as well as three chosen subjects (History, Politics and Religion). LÄS MER