Sökning: "diskursteori"

Visar resultat 1 - 5 av 447 uppsatser innehållade ordet diskursteori.

 1. 1. Bortom musiken : Om maktrelationer i gymnasieskolans ensembleundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Christopher Lindén; [2021]
  Nyckelord :power relations; ensemble teaching; pop rock; pop- and rock ensemble; practice of genre; group formations; subject positions; positioning; discourse theory; maktrelationer; ensembleundervisning; pop och rock; pop- och rockensemble; ensemble; genrepraktik; gruppbildning; subjektspositioner; positionering; diskursteori;

  Sammanfattning : Den här studien ämnade undersöka utommusikaliska dimensioner av gymnasieskolans ensembleundervisning, med fokus på pop- och rockensemble. Ambitionen var att identifiera möjliga roller och identiteter hos elever för att synliggöra eventuella maktrelationer. LÄS MER

 2. 2. Att vara eller att inte vara : Från romantisk myt till samhällsnytta

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emelie Lundh; [2021]
  Nyckelord :Kritisk diskursteori; kulturarbete; prekärt arbete; intertextualitet; konstvärldar;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur kulturarbete kommer till uttryck i den mediala debatten under rådande pandemi våren och hösten 2020. Syftet med studien är att undersöka vilka diskurser som yttrar sig kring kulturarbete. LÄS MER

 3. 3. Frivården och (icke)samtalet om sexualitet : Hur förståelsen för sexualitet hanteras och konstrueras inom en avsexualiserad institution

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Linda Tholin; [2021]
  Nyckelord :Sociologi; Diskurs; Samtal; Språkbruk; Sexualitet; Sexualhälsa; Maskulinitet; Kriminalvården; Frivården;

  Sammanfattning : Sexualhälsan utgör en primär del av folkhälsan, trots detta kan samtalsämnet om sexualitet ofta upplevas som tabubelagt och anses opassande i de flesta sammanhang. Kriminalvårdens insatser syftar bland annat till att främja brottsdömda individers livssituation genom att bidra till färdigheter för en sund livsstil och goda levnadsvillkor. LÄS MER

 4. 4. Män, Kläder och Metrosexualitet : En etnologisk studie av maskulint identitetsskapande genom kläder och uttryck

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Vincent von Sydow; [2021]
  Nyckelord :Maskulinitet; Maskuliniteter; Hegemoni; Underordnad maskulinitet; Sexualitet; Kläder; Fenomenologi; Diskursteori; Reproduktiv arena; Disciplinering; Foglighet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur unga vuxna män i Stockholm och Uppsala skapar en maskulin identitet genom kläder och uttryck ur ett etnologiskt forskningsperspektiv. I arbetet har det genomförts sex stycken intervjuer som fokuserat på informanternas erfarenheter och upplevelser av kläder och uttryck. LÄS MER

 5. 5. Vad kostar en dröm? Den fria kulturens plats i den entreprenörsurbanistiska strategin. Truckstop Alaska, Karlavagnsplatsen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Cornelia Sköld; Elin Fornell; [2020-11-12]
  Nyckelord :Göteborg; Karlavagnsplatsen; Truckstop Alaska; Entreprenörsurbanism; Postdemokrati; Postfordism; Sensescape; Imaginering; Diskursteori; Diskursanalys;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine how urban development affects the free culture and cultural institutions in Gothenburg. Through our qualitative study, we choose a discourse analytic method where we analyse how local media outlets shape our ideas and outlook towards entrepreneurial urbanist strategies in urban development. LÄS MER