Sökning: "STRESSADE FÖRSKOLEBARN"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden STRESSADE FÖRSKOLEBARN.

 1. 1. Förskolebarn och stress : Fem förskollärares uppfattningar om barns stress i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Veronica Hanning; Cristina Eriksson; [2010]
  Nyckelord :preschool; prevent; stress; childcare; förskola; förebygga; stress; barnomsorg;

  Sammanfattning : Stress har alltid förekommit hos våra förfäder då var det en instinkt på kamp eller flykt. Men i dag utsätts vi för stress i olika former. Positiv stress är bra för oss, det ger oss energi då vi ställs inför utmaningar som vi klarar av. Negativ stress uppstår när vi ställs inför höga påfrestningar och kontrollen går förlorad. LÄS MER

 2. 2. Barn resonerar om stress - en intervjustudie med förskolebarn

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

  Författare :Camilla Hansson; Sofie Jönsson; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete syftar till att lyfta fram förskolebarns resonemang gällande stress. Vi lyfter fram och diskuterar olika teorier och begrepp angående stress. Delar som berörs är exempelsvis orsaker, symtom, hantering, lärarens roll, samt stress i förskolan. LÄS MER