Sökning: "Security of tenure"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Security of tenure.

 1. 1. Integration of climate change adaptation in security and development policies : The case of the Darfur conflict

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Måns Löfvall; [2020]
  Nyckelord :Darfur; climate change adaptation; peace-building; securitisation; categorisation;

  Sammanfattning : This study has intended to demonstrate the effects of categorising climate change as a developmental issue rather than a security issue on the conflict in Darfur. This was achieved by studying the following research questions: (I) What is the role of climate change adaptation in developmental work in Darfur? (II) What is the role of climate change adaptation in security work in Darfur? (III) How is the work on climate change adaptation connected to the course of the conflict? These questions have been answered by collecting material relating to development and security in Darfur. LÄS MER

 2. 2. Threat or Possibility: Land Rights & Disaster-Vulnerability - A qualitative study on land rights, tenure security and disaster-vulnerability in light of the 2018 land law amendment in Myanmar

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen; Lunds universitet/Master of Science in Development Studies; Lunds universitet/Graduate School

  Författare :Nina Fuchsová; [2020]
  Nyckelord :land rights; tenure; disaster-vulnerability; ethnic minorities; Myanmar; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Secured land tenure is considered to play a crucial role in decreasing disaster-vulnerability. By signing the Sendai Framework, Myanmar Government agreed to focus its policies on reducing risks of natural disasters. LÄS MER

 3. 3. Coliving – en analys av affärsmöjligheter i Stockholm

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Erik Eckerström Mörtsjö; Odilon Tilly Sardou; [2020]
  Nyckelord :Coliving; shared living; forms of contracts; costs; rent; Coliving; deltat boende; avtalsformer; kostnader; hyressättning;

  Sammanfattning : Coliving är en ny delad boendeform som har haft en stark utveckling internationellt de senaste åren. Det som särskiljer coliving är främst att operatören erbjuder tjänster. LÄS MER

 4. 4. Dispossessed: Exploring the Factors That Enable Post-Disaster Land Grabs

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Taylor McCammon Lightman; [2020]
  Nyckelord :Land Grab; Land Tenure; Land Tenure Security; Gender; Globalization; Neoliberalism; Dispossession; Social Sciences;

  Sammanfattning : The objective of this thesis is to better understand what factors produce an enabling environment for land grabs after a disaster. Looking at eight selected case studies, this research tests the role of land tenure security, private capital investment and global financial institutions, and gender. LÄS MER

 5. 5. Vertikal förtätning med tredimensionellfastighetsbildning : En undersökning av förutsättningarna

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Julia Bivrin; Frida Carlsson; [2019]
  Nyckelord :Three-dimensional property formation; vertical densification; densification; Tredimensionell fastighetsbildning; vertikal förtätning; påbyggnation; förtätning;

  Sammanfattning : Invånarantalet i Sverige ökar och bristen på bostäder likaså. Mark att bebygga minskar och förtätning är något som det pratas mycket om. Tredimensionell fastighetsbildning infördes år 2004 och ett motiv till det var för att underlätta vid på- och nybyggnation på befintliga byggnader. LÄS MER