Sökning: "Security of tenure"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Security of tenure.

 1. 1. Vertikal förtätning med tredimensionellfastighetsbildning : En undersökning av förutsättningarna

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Julia Bivrin; Frida Carlsson; [2019]
  Nyckelord :Three-dimensional property formation; vertical densification; densification; Tredimensionell fastighetsbildning; vertikal förtätning; påbyggnation; förtätning;

  Sammanfattning : Invånarantalet i Sverige ökar och bristen på bostäder likaså. Mark att bebygga minskar och förtätning är något som det pratas mycket om. Tredimensionell fastighetsbildning infördes år 2004 och ett motiv till det var för att underlätta vid på- och nybyggnation på befintliga byggnader. LÄS MER

 2. 2. The 'Green' Land Grabs : How the rush for biofuels is impacting land rights in Tanzania

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Selma Mesic; [2019]
  Nyckelord :biofuel; land grabs; land investments; Tanzania; CCT; Neo-patrimonial theory; land tenure security;

  Sammanfattning : The last decade has witnessed an exponential interest in land investments across numerous industries in the developed countries. Africa has been particularly targeted for investments, increasingly for biofuel production. LÄS MER

 3. 3. Are Indigenous Farmers’ Investments Under Siege? Implications of farmer-herder conflicts and threats to customary land tenure on indigenous farmers’ agricultural investment decisions in Agogo, Ghana.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; Lunds universitet/LUMID International Master programme in applied International Development and Management

  Författare :Selorm Kugbega; [2018]
  Nyckelord :Agogo; Land tenure in security; Usufructs; Pastoralists; Farmer-herder conflict; Investment; Customary land; Fulani herders; Social Sciences;

  Sammanfattning : Owing to structural factors of climate change and population growth, the past decade has witnessed high interest among migrant and settler pastoralist groups in the vegetal-rich customary lands of the Agogo Traditional Area. This has resulted in lease grants of large land areas to pastoralists by traditional authorities and usufruct families, for reasons of ensuring optimum use and gaining the highest returns from lands. LÄS MER

 4. 4. Besittningsskyddets balansering mellan hyresgäst och hyresvärd

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Johanna Helm; Catharina Swartz; [2017]
  Nyckelord :Besittningsskydd; Hyresgäst; Hyresvärd; Förverkandegrunder; hyresrätt; rättsfall; Security of tenure; Tenant; Landlord; Forfeiture of property; Tenancy; Case;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel - Besittningsskyddets balansering mellan hyresgäst och hyresvärd. Inlämningsdatum - 2017-05-18. Kurs - FF321F Fastighetsvetenskap: examensarbete. Författare - Johanna Helm, Catharina Swartz. LÄS MER

 5. 5. Watershed-based payment for ecosystem services in Liberia: Examining prospects and challenges for implementation in the St. Paul River Basin

  Master-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Phillip Innis; [2016]
  Nyckelord :payments for watershed services; ecosystem services; sustainable land-use practices; Social Sciences;

  Sammanfattning : Payments for watershed services (PWS) are intended to provide incentives to land users to adopt sustainable land management practices. They are also increasingly viewed as having positive impacts on the livelihood of local communities around protected areas. The St. Paul River, located in the St. LÄS MER