Sökning: "Skruvförband förspänning"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Skruvförband förspänning.

 1. 1. Hålplantryck i skruvförband

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Helena Ek Jendrny; Luca Varvouzos Cancro; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats har skrivits i samarbete med ABB Robotics och behandlarhålplantryck i skruvförband. Eftersom skruvförband är en mycket vanligt förekommandekomponent i konstruktioner är optimering av dessa av stor betydelse för industrin. LÄS MER

 2. 2. Utmattning av skruvförband för bullerskärm utmed Mälarbanan

  M1-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Författare :Bassam Gharib; Sivan Botani; [2018]
  Nyckelord :Noise barrier; Preload; Mälarbanan; Screw joints; Steel structure; Trafikverket; Fatigue; Bullskärm; Förspänning; Mälarbanan; Skruvförband; Stålkonstruktion; Trafikverket; Utmattning;

  Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar bullerskärmar för järnvägen längs Mälarbanan. Det nuvarande utförandet av konstruktionen har visat sig få problem med utmattning av de skruvförband som förbinder bullerskärmen med grundkonstruktionen. Konstruktionen uppfyller inte den tilltänkta livslängden. LÄS MER

 3. 3. Haveriutredning av flissåll-1 vid BillerudKorsnäs i Gävle

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Maskinteknik; Högskolan i Gävle/Maskinteknik

  Författare :Tom Sundlöf; Thomas Svärdström; [2018]
  Nyckelord :Haveriutredning; Såll; Flissåll; Skruv; Skruvlossning; Klämlängd; Vridmoment; Utmattning;

  Sammanfattning : På BillerudKorsnäs produktionsanläggning i Gävle tillverkas vätskekartong och kraftliner. I produktionsprocessen sållas träflisen i anläggningens två flissållar, såll-1 och såll-2. Såll-1 har under många år haft problem med tillgängligheten på grund av skador på vitala skruvförband och sprickbildning i anslutning till svetsar. LÄS MER

 4. 4. Vidareutveckling av friktionsbetingat förband för fixering av tankar

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Amanda Andersson; Adam Eklund; [2018]
  Nyckelord :preload in bolted joints; preload losses; rubber; settlement and creep; friction; micro-sliding; förspänning i skruvförband; förspänningsförluster; gummi; sättning och krypning; friktion; mikroglidning;

  Sammanfattning : Scania CV AB is one of the world’s leading companies within heavy vehicles. The company have a broad selection of trucks, which all are equipped with gas, or fuel tanks, depending on the fuel type of the truck, The trucks also contain air tanks that are used for braking and air suspension. LÄS MER

 5. 5. Analys av friktionskoefficient och sättningsgrad i gummipackningar : Analysis of the friction coefficient and setting ratio of rubber gaskets 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK; Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK

  Författare :Ida Svedberg; Christopher Holmqvist; [2012]
  Nyckelord :Skruvförband; packning; friktionskoefficient; sättningar; klämkraft; förspänning;

  Sammanfattning : Examensarbetet har varit förlagt på SwePart Transmission AB i Liatorp. Företaget tillverkar kugghjul och kan även ge helhetslösningar för växellådor. SwePart Transmission AB har uppmärksammat problem i form av läckage vid delningsplanet i sina växellådor. LÄS MER