Sökning: "Sofia Tufvesson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sofia Tufvesson.

  1. 1. Måltidsvärdar på sjukhus

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

    Författare :Rebecca Bergström; Matilda Hjälteryd; Sofia Tufvesson; [2020-08-05]
    Nyckelord :måltidsvärd; sjukhusmåltiden; individanpassad måltid; personcentrerad måltid;

    Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hpProgram: Kostekonomi med inriktning mot ledarskapNivå: GrundnivåHandledare: Cecilia Magnusson SporreExaminator: Mia PrimAntal sidor: 42Termin/år: Vt/2020Nyckelord: måltidsvärd, sjukhusmåltiden, individanpassad måltid,personcentrerad måltid.... LÄS MER