Sökning: "Srdjan Vucic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Srdjan Vucic.

  1. 1. Uppfattningsskillnader om ledarskapet : En undersökning om hur ledarskapet uppfattas av medarbetare

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

    Författare :Srdjan Vucic; Ali Tehrani; [2009]
    Nyckelord :Leadership; perceptions; leadership behaviour; employee differences;

    Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to analyze how employees perceive their leader / manager. How the leader / manager perceives himself in relation to employees and what differences exist.Research Method: The information was made through a qualitative approach. LÄS MER