Sökning: "employee differences"

Visar resultat 1 - 5 av 306 uppsatser innehållade orden employee differences.

 1. 1. Relationer mellan chef och medarbetare från generation X, Y och Z : En studie om skapandet av högkvalitativa relationer mellan chef och medarbetare i kommunala verksamheter

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Frida Petersson; Sophie Montgomery; [2020]
  Nyckelord :Ledarskap; Generationer; LMX teorin; Tillit; Respekt; Lojalitet;

  Sammanfattning : Title: Relationships between managers and employees of generation Z, Y and Z: A study of the creation of high quality relationships between managers and employees in municipal organisations Authors: Frida Petersson and Sophie Montgomery  Keywords: Leadership, Generations, LMX theory, Trust, Respect, Loyalty Introduction: Sweden is currently facing a labor shortage in the public sector. The organisations and managers must therefore focus on keeping employees with the right competence within the organisation. LÄS MER

 2. 2. Managing inclusion at a diverse workplace : from a managerial and employee perspective

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Diellza Mustafa; Zana Maliqi; [2020]
  Nyckelord :Inclusion; diversity; diverse workforce; university; different perspective;

  Sammanfattning : Background: Globalization has changed the market in ways of creating new opportunities as well as new challenges for organizations and has given rise to a global phenomenon called workforce diversity. The phenomenon appeared as a result from the constantly changing marketplace where people as part of a worldwide economy, live and work in foreign countries. LÄS MER

 3. 3. Man har sjungit digitaliseringens lov. : En explorativ studie hur ledning i kommunal sektor beaktar anställdas arbetsmiljö vid implementering av digitala system.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap

  Författare :Annica Asp; [2020]
  Nyckelord :Digitalization; work environment; socio-technical; public sector; municipal sector; KASAM; efficiency; New Public Management; NPM; Work-Collegue Balance; Digitalisering; arbetsmiljö; implementering; socio-teknik; offentlig sektor; kommunal sektor; KASAM; effektivisering; NPM; e-förvaltning; Work-Collegue Balance;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utforska om chefer och ledare inom Nacka kommun tar anställdas arbeten och arbetsmiljö i beaktande när digitala system implementeras. Uppsatsen skrivs inom ramen för forskningsprojektet KomDig, vilket är en förkortning av Kommunal och Digital. Målsättningen med studien är att främja den digitala arbetsmiljön. LÄS MER

 4. 4. Den digitaliserade hemtjänsten : Kopplingar mellan gruppers upplevelse av digitala scheman och psykosocial arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Greger Erixon; Stefan Johansson; [2020]
  Nyckelord :digitala scheman; hemtjänst; psykosocial arbetsmiljö; arbetsmiljö hemtjänsten; krav kontroll stöd; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med den kvantitativa studien var att undersöka attityder inom olika grupper av anställda som arbetar med äldreomsorg i relation till användning av digitaliserade scheman. Med hjälp av det teoretiska perspektivet krav-, kontroll- och stödmodellen undersökte vi upplevelsen av att arbeta med digitaliserade scheman och den psykosociala arbetsmiljön. LÄS MER

 5. 5. Securing a Competent Workforce! A Comparison of How Tech Companies and Municipalities Work With Competency Management.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Berg; Heidi Paradis; [2020]
  Nyckelord :Strategic Human Resource Management; Competency Management; Competency Management Processes; Effects with Competency Management and Competitive Advantage.; Business and Economics;

  Sammanfattning : The society has gone from production equipment being the most valued asset in the organizations, to today, having the human asset and their competencies as a valuable and critical contributor to business profit. Competency Management has, therefore, received much attention and been a common Human Resource practice in the past decades. LÄS MER