Sökning: "Statlig marknadskommunikation"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Statlig marknadskommunikation.

 1. 1. Välkommen till klubben : En kvalitativ studie om Försvarsmaktens marknadskommunikation

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Emma Enoksson; Klara Ördell; [2017]
  Nyckelord :Statlig marknadskommunikation; varumärke; retorik; arbetsgivarvarumärke; Försvarsmakten; New public management;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte: Statlig marknadsföring är något som blir allt vanligare i samhället. I Sverige är detta något som bland annat kan ses hos Försvarsmakten, vilka sedan avskaffandet av värnplikten år 2010 lagt hundratals miljoner på direkt marknadsföring genom bland annat reklam och sponsring. LÄS MER

 2. 2. Det får departementet sköta : En uppsats om statliga museers externa kommuikation vid fri entré

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Vendela Strandlund; Moa Sjögren; [2017]
  Nyckelord :marknadskommunikation; statliga museer; fri entré; statlig reform; målgrupper;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte: I februari 2016 infördes fri entré för 18 statliga museer i Sverige genom en statlig reform. I och med fri entré kan det tänkas att kommunikationsavdelningarna på museerna fick ett till viss del nytt uppdrag i och med att förmedla denna förändring. LÄS MER