Sökning: "Swedish stock market"

Visar resultat 1 - 5 av 974 uppsatser innehållade orden Swedish stock market.

 1. 1. Statsobligationsränta kontra bostadsobligationsränta - en jämförande studie av noterade bolags tillämpning av IAS 19 för svenska pensionsförpliktelser

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Brus Malin; Wilson Linn; [2020-09-08]
  Nyckelord :IAS 19 Ersättning till anställda; pensioner; diskonteringsränta; svenska pensionsförpliktelser; förmånsbestämda pensionsplaner.; IAS 19 Employee benefits; pensions; discount rate; Swedish pension obligations; defined benefit plans.;

  Sammanfattning : Background: When calculating future pension obligations, the debate in Sweden over the past 10 yearshas mainly been about the selected discount rate. IAS 19 states that the discount rate should be determinedby the reference to the market yields on high quality corporate bonds. LÄS MER

 2. 2. Initial Public Offerings in “Hot” and “Cold” Markets - A Study of the Swedish IPO market

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ikhwan Ali; Patrik Awad; [2020-08-10]
  Nyckelord :Initial public offering; IPO; hot and cold markets; efficient market; long-run performance; Swedish stock market;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka om IPO-marknaden skiljer sig i heta och kalla marknadsförhållanden när det gäller industrikluster, företagsspecifika egenskaper och långsiktig prestation. Studien genomförs på den svenska IPO-marknaden från 1992 till 2020 men för att analysera den långsiktiga utvecklingen används data fram till 2017. LÄS MER

 3. 3. Return Differences on the Swedish Stock Market When Incorporating Different Value-Factors

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Johan Hellström; Viktor Lindström; [2020-07-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 4. 4. Kan cyklisk konsumtion förutspå förvantad avkastning? En studie utförd på Stockholmsbörsen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Johan Atterholm; Alfred Rydsmo; [2020-07-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis aims to further contribute to the studies on the inverse relationship between the consumption-based variable, cyclical consumption, and future expected return, introduced by Atanasov, Møller and Priestley (2019). The authors examine this relationship on the American stock market, and find empirical evidence for the predictive power of cyclical consumption for multiple indices and industries. LÄS MER

 5. 5. “Cheap" property holding stocks: Opportunity of a lifetime or too good to be true? - An empirical test of investment strategies based on stock price / EPRA NAV multiples for Swedish property holding stocks.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :David Goldner Yhlen; Erik Tobisson; [2020-07-01]
  Nyckelord :EPRA; EPRA NAV; NAV; property holding firms; real estate firms; efficient market hypothesis; behavioral finance; deferred tax; fair value accounting; law of one price; IFRS; IAS 40 investment property; portfolio; Value stocks; growth stocks; investment strategy;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER