Sökning: "The North Sea"

Visar resultat 1 - 5 av 171 uppsatser innehållade orden The North Sea.

 1. 1. Seger och förlust i ett oavgjort sjöslag : en teorikonsumerande studie om slaget vid Skagerrak år 1916

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Maja Rudengård; [2020]
  Nyckelord :Skagerrak; sjöslag; Grand Fleet; Högsjöflottan; seger; förlust;

  Sammanfattning : On May 31st 1916, during the First World War, one of the greatest naval battles took place in the North Sea outside of the Danish west coast between the naval forces of Great Britain and Germany. This paper aims to examine the outcome of the Battle of Jutland through three different perspectives on victory and defeat. LÄS MER

 2. 2. Håga in context – An analysis of the Håga complex in the Bronze Age landscape of the Mälar Valley region

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Rachel Elliott; [2020]
  Nyckelord :Håga complex; King Björn’s mound; Bronze Age; Middle Sweden; Mälar Valley region; ritual landscapes; ritual practice theory; Hågakomplexet; Kung Björns hög; bronsåldern; Mellansverige; Mälardalen; rituell landskapet; rituellpraktiksteori;

  Sammanfattning : The Bronze Age in Middle Sweden is characterized by several key sites and monuments which have been interpreted by previous research to play an overarching role in the elite ruling system in the Mälar Valley region. King Björn’s mound (a.k.a. LÄS MER

 3. 3. Building tunnels, burning bridges : a feminist critical discourse analysis on the gender-infrastructure nexus in the case of planning inter-island linkages on the Faroe Islands.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Kulturgeografi och ekonomisk geografi; Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Sissal Tokadottir Dahl; [2020]
  Nyckelord :gender-infrastructure nexus; feminist critical discourse analysis; masculinism; islandness; interconnecting infrastructure development; gendered development; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study concerns hegemonic claims of knowing and how they manifest as discourses on interconnecting infrastructure planning on the Faroe Islands. The archipelago can be considered a substantial infrastructural project, with several sub-sea tunnels in the construction and planning-stages. LÄS MER

 4. 4. The State of the North Sea : Thatcherism and the Fossil Economy

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kulturgeografi och ekonomisk geografi; Lunds universitet/Humanekologi

  Författare :George Edwards; [2020]
  Nyckelord :North Sea oil; Thatcherism; fossil economy; accumulation; environmental history; economic history; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis is a historical study concerned with the impact of North Sea oil on British politics during the 1970's and 80's. Vast quantities of oil sedimented beneath the waves within the UK continental shelf – hundreds of miles of the north-east coast of Scotland – attracted oil barons and transnational majors to the hostile waters of the North Sea in the early 1970's. LÄS MER

 5. 5. Från Havsbruk till Murbruk

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Frida Fajerson; [2020]
  Nyckelord :arkitektur; betong; concrete; kalk; calc; lime; tektonik; tektonics; materialitet; materiality; aquaculture; akvakultur; sea; ocean; water; havet; vatten; vattenära; hållbart; mussels; musslor; blåmussla; snäcka; shells; sustainable; island; ö; Hven; Pappersmöllebäcken; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Mitt i Öresund ligger Ven, denna ö välkomnar och vinkar av alla förbipasserande fartyg i sundet, med den skånska kusten som sin östra horisont, och den själländska danska kusten till väster. Här möts Nordatlantens saltvatten med Östersjöns sötvatten, strömmarna skiftar i samma takt som vinden i seglen ändrar riktning. LÄS MER