Sökning: "The North Sea"

Visar resultat 1 - 5 av 167 uppsatser innehållade orden The North Sea.

 1. 1. Study on future storm surge around Suo-nada Sea

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Ayano Sonoda; [2019]
  Nyckelord :storm surge; Suo-nada Sea; numerical simulation; FVCOM; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Japan lies on an area frequently hit by typhoons while city functions are clustered along the flat coastal areas, hence Japan has experienced lots of storm surge disasters up to the present. Coastal areas along the Suo-nada Sea also have the vulnerability against storm surge and in the past Typhoon 18 in 1999, Typhoon 16 and 18 in 2004 made remarkable damages in the areas. LÄS MER

 2. 2. Gudinna, kvinna eller prästinna : vad visar de kvinnliga hällristningarna i Bohuslän

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Britt-Marie Öhrström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tanum, is situated in the north part of Bohuslän in Sweden and is the most famouse area of Rock Art of the world. It´s now a World Heritige since 1994. More than 100 000 images are carved on the rocks near by the sea. Archaeologists believe that carved feet and cupmarks can date from mesoliticom and neoliticum. LÄS MER

 3. 3. Livet på Gotska Sandön : Ett långtidsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Johanna Starck; [2019]
  Nyckelord :Gotska Sandön; Osteology; Osteoarchaeology; archaeology; hunter-gatherers; seal hunting; Baltic sea.;

  Sammanfattning : Gotska Sandön is the Baltic ocean’s most isolated island, located approximately 40 kilometres north from the closest civilisation. Today the island serves as a national park and a tourist attraction. The remoteness has made the island a difficult place to reach both in the past and today. LÄS MER

 4. 4. Herbivores effect on coral reefs : relationships between sea urchins, coral health and algae cover

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Linnéa Fridén; [2019]
  Nyckelord :sea urchins; coral health; coral bleaching; algae cover; correlation; influence;

  Sammanfattning : Coral reefs are vital to marine ecology. The population dynamic on coral reefs are complex and sensitive to natural and anthropogenic changes. Various factors can affect the population dynamic and inflict change. Coral bleaching is threatening coral reefs worldwide and is a hot topic in today’s climate challenges. LÄS MER

 5. 5. Behemoth of the High North : Framing of the Arctic Challenges in Russian News Media

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring; Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Daniel Johansson; Jacob Florhed; [2019]
  Nyckelord :Arctic; climate change; framing analysis; geopolitics; news media; Russia; Arktis; klimatförändringar; framinganalys; geopolitik; nyhetsmedia; Ryssland;

  Sammanfattning : Klimatförändringarnasägs vara den viktigaste drivkraften för de geostrategiska förändringarna som äger rum i Arktis. Uppvärmningen av regionen medför ett antal betydande geopolitiska effekter. När det gäller dessa nya omständigheter betraktas Ryssland som en nyckelaktör. LÄS MER