Sökning: "Tilda Brönnert"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Tilda Brönnert.

 1. 1. Strategiskt ledarskap: Implementering av hållbarhetsarbete i en organisation

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Tilda Brönnert; Maria Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Institutionell teori; Implementeringsprocess; CSR; Hållbarhetsrapportering; Hållbarhet; Lag 2016:947 om ändring av årsredovisningslagen 1995:1554 ;

  Sammanfattning : Since 2016-12-31, big companies in Sweden must report their sustainability work according to Amendment (2016:947) to the Annual Account Act (1995:1554). This makes the sustainability reports easier to compare, and also easier to see which companies that practice sustainability. LÄS MER

 2. 2. An Empirical study on time managing and Facebook use.

  L3-uppsats,

  Författare :Tilda Brönnert; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. A comparative study of cases in business and other disciplines

  L3-uppsats,

  Författare :Tilda Brönnert; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER