Sökning: "Tryckfall"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet Tryckfall.

 1. 1. Beräkningsprogram för processpumpar inom skogsindustrin : Beräkningsprogram för att beräkna energieffektivitet och lönsamhet hos MC-pumpar och centrifugalpumpar vid installation av frekvensomriktare.

  M1-uppsats,

  Författare :Ellen Johansson; [2019]
  Nyckelord :MC-pump; centrifugal pump; frequency converter; calculation program; control valve; pressure drop; pump head; energy loss; payoff time; cost savings.; MC-pump; centrifugalpump; frekvensomriktare; beräkningsprogram; reglerventil; tryckfall; tryckhöjd; energiförlust; payoff-tid; kostnadsbesparing.;

  Sammanfattning : I industrin finns det många pumpar som inte kör i de optimala driftfall som de är skapade för. Detta bidrar till stora och onödiga kostnader för fabriker och industrier. Det finns olika reglermetoder för att få pumpen att köra så optimalt som möjligt, det vanligaste är att avända sig av en reglerventil som stryper bort flödet. LÄS MER

 2. 2. Pasteurization, regulation, optimization and process design for warm swelling fruit drinks

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Gabriel Andersson; [2019]
  Nyckelord :Pasteurization; Pastörisering; Fruit drink; Heat exchanger; värmeväxlare; pressure drop; tryckfall; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of this master thesis project was to compare two pasteurizers (pasteurizer 31 and 52) at Österlenmejeriet AB (ÖMAB) in Lunnarp, which is a part of Danone, France and once the differences were clear the goal was to have them equalized in the aspect of heating effects/temperature treatments/heating load and processing parameters. The products that are mainly pasteurized on these pasteurizers are ProViva, which is a fruit juice with added lactobacillus plantarum. LÄS MER

 3. 3. The interplay between rapid gravity filter performance and its underdrain system - an assessment of an alternative filter underdrain design

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Nathalie Roos; [2019]
  Nyckelord :rapid gravity filtration; underdrain system; Triton Underdrain; water; energy; filter backwash; water engineering; environmental engineering; vattenförsörjningsteknik; avloppsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : För att utvärdera en relativt ny typ av filterbottensystem som finns installerat i ett flertal vattenverk i Sverige så gjordes en bedömning av samspelet mellan ett snabbfilters prestanda och dess filterbottensystem. Målet var att bedöma filterbottensystemets påverkan på kvaliteten av det filtrerade vattnet och på energikonsumtionen under backspolningsprocessen och att använda denna information för att utvärdera prestandan hos filterbottensystemet Triton. LÄS MER

 4. 4. Comparison of centralized anddecentralized ventilation in amultifamily building in Stockholm : An LCA-study

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Sara Lindvall; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Construction companies in Sweden has to comply with regulations forboth indoor environment and energy performance in multifamily buildings,and they also face a growing demand for certified green buildings.In order to lower the energy demand, all potential energy savings areof interest. LÄS MER

 5. 5. Flödesanalys av roterande ventil i ångmotor

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Victor Andersson; [2018]
  Nyckelord :rotary valve; cfd; steam engine; steam; pressurized steam; roterande ventil; flödesanalys; cfd; ångmotor; trycksatt ånga;

  Sammanfattning : This report is a bachelor thesis at Karlstad University in collaboration with Invencon AB and Ranotor AB. The goal was to analyze a rotating valve leading water vapor through an inlet and five outlets. LÄS MER