Sökning: "Uros Micic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Uros Micic.

  1. 1. Blockchain in the Swedish Energy market

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

    Författare :Uros Micic; [2021]
    Nyckelord :Blockchain; Technology; Swedish; Energy; Market;

    Sammanfattning : This research paper represents an investigation of blockchain applicability in the Swedish energy market. The paper also attempts to explore the numerous claims and benefits surrounding this technology. LÄS MER