Sökning: "Victor Lavin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Victor Lavin.

  1. 1. Creating Innovators; A case study on University-Industry Collaboration

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

    Författare :Alexis Rehnberg; Victor Lavin; [2017-09-14]
    Nyckelord :collaboration; co-innovation; multidisciplinary; knowledge transfer; knowledge creation; creativity; project based learning;

    Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER