Sökning: "knowledge transfer"

Visar resultat 1 - 5 av 671 uppsatser innehållade orden knowledge transfer.

 1. 1. How software documentation helps communication in development teams: A case study on architecture and design documents

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Omid Manai; [2019-11-18]
  Nyckelord :documentation; communication; architecture and design documents; software development; knowledge evaporation;

  Sammanfattning : Communication between developers andwithin development teams takes place through various communicationchannels. Software documentation acts as a communicationchannel among software professionals. LÄS MER

 2. 2. Transfer of organizational practices in an MNC - A case study at SKF

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Adam Larsson; Erik Lingegård; [2019-08-08]
  Nyckelord :Knowledge transfer; Practice transfer; Brand protection; MNC; Headquarter; subsidiary;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 3. 3. The Interplay between Disseminative and Absorptive Capacity in Offshoring - A case study on a Swedish financial firm and its offshoring in the Baltics.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Robin Bennerhed; Kristian Kassabian; [2019-08-08]
  Nyckelord :Offshoring; Knowledge transfer; Configuration complexity; Disseminative capacity; Absorptive capacity;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 4. 4. Dokumentation av båtar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Fredrik Leijonhufvud; [2019-05-23]
  Nyckelord :Documentation; Maritime Heritage; Photogrammetry; Craft Science; Forensic Perspective;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie masterexamen med huvudområdet kulturvård2019, 60 hpAvancerad nivå2019.01... LÄS MER

 5. 5. EMNC knowledge transfer - A case study on knowledge transfer between an Indian EMNC and an acquired developed country firm

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :William Abrahamsson; Mika Karppanen; [2019-03-19]
  Nyckelord :knowledge transfer; knowledge management; EMNC; international business; strategic asset;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER