Sökning: "Viktor Lemon"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Viktor Lemon.

 1. 1. Can a Support Vector Machine identify poor performance of dyslectic children playing a serious game?

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Viktor Lemon; [2021]
  Nyckelord :Serious games; Dyslexia; Identifying; Performance; Support Vector Machines;

  Sammanfattning : This paper has been a part of developing the serious game Kunna, a web-based game with exercises targeting children diagnosed with dyslexia. This game currently consists of five different exercises aiming to practice reading and writing without a therapist or neuropsychologist present. LÄS MER

 2. 2. Gråskalors kontrast och dess påverkan på ögonblinkningar vid användning av datorskärmar

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Martin Lindberg; Viktor Lemón; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Långvarigt användande av datorskärmar kan leda till Computer Vision Syndrome (Digital Ögonansträngning) vilket relaterar till problem såsom ögonirritation, huvudvärk och suddigt seende. Studiens syfte är att undersöka om en högre nivå av kontrast på en datorskärm leder till ett ökat antal blinkningar, vilket kan motverka ögonirritation och ögontorrhet. LÄS MER