Sökning: "Vistumbler."

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Vistumbler..

  1. 1. Uppdatering av IT-stöd hos Markbyggarna AB

    M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

    Författare :Tatiana Zakharina; [2019]
    Nyckelord :CPU; RAM; hårddisk; PGRP; Iperf; Speedters-cli; Vistumbler.;

    Sammanfattning : Markbyggarna AB är ett företag som huvudsakligen utför markarbete och maskintjänster. Företagets IT-system är formad för att stödja typiskt kontorsarbete. Projektet inriktades på att hjälpa företaget effektivisera det befintliga systemet och i större omfattning nyttja kostnadsfria alternativ som finns tillgängliga i dagens läge. LÄS MER