Sökning: "dentistry"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade ordet dentistry.

 1. 1. Registrering av röntgenfynd – En jämförelse mellan tandläkarstudenter och tandhygieniststudenter

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Payam Hayatpour Niki; Yones Kargar Fard; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka om det föreligger skillnad i registrering av röntgenfynd relaterade till karies och parodontit mellan tandläkarstudenter och tandhygieniststudenter. Material och metod: 55 tandläkarstudenter och 19 tandhygieniststudenter (totalt 74 deltagare) granskade fem stående bitewingröntgenbilder och skulle notera och skriva ner samtliga fynd de gjorde vid granskningen. LÄS MER

 2. 2. Bakgrundsfaktorer till tandvårdsrädsla och kognitiv beteendeterapi som behandlingsmetod : En litteraturöversikt av svenska forskningsresultat

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Viktoria Hallbäck; Celina Forsman; [2020]
  Nyckelord :Cognitive behavioral therapy; dental anxiety; dental fear; dental phobia; Kognitiv beteendeterapi; tandvårdsrelaterad ångest; tandvårdsrädsla;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att utifrån svenska forskningsresultat kartlägga bakomliggande faktorer till tandvårdsrädsla och undersöka vilken effekt kognitiv beteendeterapi (KBT) har på tillståndet. Metod: Sökningen efter svenska vetenskapliga artiklar har gjorts genom Dentistry of Oral Sciences, MEDLINE och CINAHL. LÄS MER

 3. 3. Relationen mellan Lean och arbetstillfredsställelse i Folktandvården

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Mihret Brdar; Sara Söderlind; [2020]
  Nyckelord :Lean; Arbetstillfredsställelse; Tandvård; Hälso- och sjukvård; Value Stream Mapping; Standardiserat arbetssätt; 5S och Visuell styrning;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Trycket har ökat på Folktandvården under de senare åren på grund av en befolkningstillväxt vilket resulterar i en ökad arbetsbelastning för personalen och vårdköerna. Samtidigt rapporterar nästintill samtliga regioner en brist på tandläkare. LÄS MER

 4. 4. Sambandet mellan psykisk hälsa och oral hälsa - En journalstudie

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Volkan Asan; Pejman Assadinia; [2020]
  Nyckelord :Faculty of Dentistry Malmö University; mental illness; oral health; psychiatric outpatients; quality assurance;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var att undersöka om det fanns samband mellan psykisk ohälsa och oral hälsa i en population. Det sekundära syftet var att utföra kvalitetsundersökning av journalföring på avdelningen för Oral diagnostik på Odontologiska fakulteten Malmö Universitet. LÄS MER

 5. 5. Tänder restaurerade med direkt eller indirekt koronal restaurering – en jämförelse av rotfyllningskvalitet

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Aida Vreva; Yllka Tahirsylaj; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Att jämföra rotfyllningskvaliteten hos rotfyllda tänder som har försetts med direkt respektive indirekt koronal restaurering. Material och metod: Totalt granskades periapikala röntgenbilder för 343 tänder som hade tagits i samband med den endodontiska behandlingen på endodontiavdelningens studentklinik vid Odontologiska fakulteten, Malmö högskola. LÄS MER