Sökning: "GIS projekt"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden GIS projekt.

 1. 1. Hantering av potentiellt förorenade områden orsakat av före detta handelsträdgårdar i Ekerö kommun : Kommunens beaktande av potentiellt förorenad mark i bygglovsprocessen samt utvecklandet av ett prioriteringsverktyg i GIS

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för miljövetenskap

  Författare :Sara Nylén; [2021]
  Nyckelord :Förorenad mark; Före detta handelsträdgård; Bygglov; Förhandsbesked; Sveriges miljökvalitetsmål Giftfri miljö; Prioriteringsverktyg; GIS;

  Sammanfattning : Kunskapen om markföroreningar från före detta handelsträdgårdar har historiskt varit låga hos tillsynsmyndigheter. Miljöenheten på Ekerö kommun misstänker därmed att markföroreningar från denna bransch har förbisetts i bygglovsprocessen och att kommunmedborgare därför beviljats bygglov för bostad på potentiellt förorenad mark. LÄS MER

 2. 2. New Housing Developments: A Localisation Strategy considering Energy-Efficiency from an Urban Structure and Transport Perspective for the city of Falun

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Adeyemi Kazeem Ajayi; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : There are several considerations when planning new housing developments, and resultant problems require critical analysis. This thesis has focused on studying some part of the potential issues in the case of a project in the city of Falun. LÄS MER

 3. 3. Visualisering av stadsmodeller på webben

  Master-uppsats, Lunds universitet/Lantmäteri (CI); Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Patrik Sylve; Alfred Hildingson; [2020]
  Nyckelord :geografisk informationsteknik; CityJSON; CityGML; stadsmodeller; 3D WebGIS; visualisering; visualiseringsformat; 3D city models; visualisation format; Earth and Environmental Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : As the technological developments and the access to 3D geographical data is increasing the usage of city models in planning is becoming more important. City models have traditionally mainly been used for visualization but are now an important tool for analysis. LÄS MER

 4. 4. Evaluating locations for subsurface dams : Case study on Storsudret, Gotland

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Karl Engström; Maximilian Skoglund Lartell; [2020]
  Nyckelord :Subsurface dams; MIKE SHE; groundwater; groundwater modelling; water resource management; resistivity measurements; hydrogeology; Grundvattendammar; MIKE SHE; grundvatten; hydrogeologi; grundvattenmodellering; vattenresurshantering; resistivitetsmätningar; hydrogeologi;

  Sammanfattning : Due to precipitation poor winters and springs and over-exploitation of groundwater reserves during the summer months as a consequence of tourism, the island of Gotland has experienced fresh water shortages during recent years which has led to harsh restrictions in the use of municipal water. In order to find a solution to the islands fresh water problems, the region of Gotland and the Swedish Environmental Institute (IVL) have initiated a project in which the southernmost part of Gotland, Storsudret, will be used as a test site for new methods of sustainable freshwater storage and extraction methods. LÄS MER

 5. 5. Automatic Generation of Levels of Detail : A Study on the Swedish National Road Database

  Master-uppsats, KTH/Geodesi och satellitpositionering

  Författare :Alexandra Börjesson; [2019]
  Nyckelord :Cartographic generalisation; transport network; database; levels of detail; geographic information system; GIS; FME; Kartografisk generalisering; vägnät; databas; detaljnivå; geografiska informationssystem; GIS; FME;

  Sammanfattning : When creating a map, the amount of data and which geographical information chosen to bepresented are decided based on the purpose of the map. Trafikverket is responsible for theNational Road Database that is a reference road network with a large amount of dataconnected to it. LÄS MER