Sökning: "GIS projekt"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden GIS projekt.

 1. 1. Automatisering av bygglovsansökningsprocessen : med stöd av BIM och GIS

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap; Lunds universitet/Lantmäteri (CI)

  Författare :Josefine Axelsson; [2018]
  Nyckelord :bygglov; digitalisering; bygglovsansökan; automatisering; samhällsbyggnadsprocessen; byggnadsarea; GIS; BIM; FME; IFC; GML; building permit; ACC; automated compliance checking; Earth and Environmental Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sveriges regering satte 2011 upp mål om att bli bäst på att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Digitaliseringen av bygglovsprocessen har trots det gått långsamt. Bygglovsprocessen idag (2018) är en långsam, dyr och ineffektiv process. LÄS MER

 2. 2. Assessment of freshwater ecosystem services : with a case study in river Arbogaån

  Master-uppsats, SLU/Dept. Of Aquatic Resources

  Författare :Emelie Möllersten; [2018]
  Nyckelord :ecosystem services; freshwater; climate change; flooding; assessment;

  Sammanfattning : Humans are dependent on a large variety of services that come from the eco-systems around us. Some of these ecosystem services are provided by rivers and lakes and include for example drinking water, water for irrigation and industry, flood control, climate regulation, and recreation. LÄS MER

 3. 3. Bilfritt boende ur kommunens, byggherrars och boendes perspektiv : Alternativa mobilitetslösningar vid nyexploatering av flerbostadshus

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Elin Johansson; [2018]
  Nyckelord :bilfritt boende; parkeringar; mobilitet; stadsplanering; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka alternativa mobilitetslösningar vid nyexploatering av flerbostadshus med fokus på kommunens, byggherrars och boendes inställning till bilfritt boende. Vidare syftar arbetet till att bidra till diskussionen om möjlighet till bilfritt boende i Gävle. LÄS MER

 4. 4. Green space and sustainable stormwater management in a denser city. An analysis of future scenario for urban development in Gothenburg

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Sabina Berntsson; [2018]
  Nyckelord :Densification; Green Infrastructure GI ; Urban Planning; Geographical Information System GIS ; Sustainable Urban Drainage Systems SUDS ; Multi-Criteria Evaluation; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Population growth and urbanization increase the housing demand in cities. Densification with limited expansion has environmental and social benefits and is therefore a common development strategy. However, many interests must be balanced in urban planning and spaciousness, and green space especially, is important for sustainable and livable cities. LÄS MER

 5. 5. Uppdatering och visualisering av stadsmodell med stöd av konverterade BIM-modeller

  Master-uppsats, Lunds universitet/Lantmäteri (CI); Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Leonard Berge; [2018]
  Nyckelord :Physical geography and ecosystem analysis; BIM; GIS; conversion BIM to GIS; visualization of city planning; smart cities; Earth and Environmental Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Inom samhällsbyggnadsprocessen blir 3D-visualisering och -analys allt viktigare för stadsbyggnation. 3D-visualisering med digitala tekniker ersätter allt oftare 2D-kartor för visualisering av markanvändningen. 3D-visualisering för samhällsplanering behöver använda 3D-modeller av städer och städernas ingående byggnader. LÄS MER