Sökning: "Voltage stability"

Visar resultat 1 - 5 av 112 uppsatser innehållade orden Voltage stability.

 1. 1. Energilager i Luleå Energis elnät

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Johanna Helmvall; [2019]
  Nyckelord :Energilager; batterilager; solceller; förnybar energi; effektbrist;

  Sammanfattning : This thesis will investigate possible energy storages in Luleå Energi’s power grid within a five-year period. The transition to a more sustainable and efficient energy system, in response to climate change, creates new challenges for the power grid. LÄS MER

 2. 2. Control Strategies for VSC-HVDC links in Weak AC Systems

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Författare :Erik Björklund; [2019]
  Nyckelord :HVDC; VSC; voltage source converter; control theory; weak ac systems;

  Sammanfattning : In this master thesis control systems for a voltage-source converter HVDC connected to weak ac networks are investigated. HVDC stands for high voltage direct current and is a way to transfer power in the electrical power system. LÄS MER

 3. 3. Detection and location of HVDC commutation faults from PMU data

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Författare :Alejandro Belinchon Calderon; [2018]
  Nyckelord :HVDC-links; HVDC converters; Commutation failures; Phasor measurement units PMUs ; Electric power systems; Wide Area Measurement systems WAMS ; Standard IEEEC 37.118; Single-line to ground faults; Three-Phase faults; Fault detection and location; Nordic 32; DigSilent-PowerFactory; PSCAD; MATLAB-Simulink; Symmetrical components.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Commutation Failures in LCC HVDC converters is a topic that is normally addressed from the component perspective, looking at converters’ internal signals. How these commutation failures affect the outer AC network is not deeply understood yet. LÄS MER

 4. 4. Wireless charger

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Barry Dyi; Bruce Dondogori; Jonathan Hägerbrand; [2018]
  Nyckelord :trådlös; laddare; iphone;

  Sammanfattning : This project focuses on wireless power transmission (WPT). More specifically, the use of inductive coupling with resonance. The resonance phenomenon makes the transfer of power more efficient, through matching the inductive and capacitive reactances thus eliminating the reactive losses. LÄS MER

 5. 5. Analyser av två VSC-HVDC-stationer genom långtidsmätningar med elkvalitetsmätare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Martin Pettersson; [2018]
  Nyckelord :VSC-HVDC; metrology; power quality; STATCOM; voltage stability; voltage collapse; harmonics; flicker; transmission; IVT; CVT; RCVT; PQSensor; Master of Wave; inverted Rogowski coil; ELSPEC; VSC-HVDC; mätteknik; elkvalitet; STATCOM; spänningsstabilitet; spänningskollaps; övertoner; flimmer; transmission; IVT; CVT; RCVT; PQSensor; Master of Wave; inverterad Rogowskispole; ELSPEC;

  Sammanfattning : Gotland har länge präglats av mycket speciella lösningar och legat i framkant vad gäller ny teknik. Under ca 20 år har Gotland haft en VSC-HVDC-station som har stabiliserat spänningen i det gotländska nätet. HVDC Light har löst en del av de tekniska begränsningarna som hindrat utvecklingen av vindkraftverk. LÄS MER