Sökning: "Vykortsraseri"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Vykortsraseri.

  1. 1. Vykortsmodets slavar : En undersökning av attityder till vykortsraseriet i dagspressen mellan åren 1900 – 1910

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

    Författare :Catrine Svensson; [2020]
    Nyckelord :Vykortsraseri; vardagligt skriftbruk; vykortspraktik; New Literacy Studies;

    Sammanfattning : Vykortsraseriet i Sverige och på kontinenten är en anonym företeelse som blossade upp med en väldig kraft i början på 1900-talet och som sedan avtog igen. Den ofantliga mängd vykort som skickades under den här tiden gav upphov till uttrycket vykortsraseri. LÄS MER