Sökning: "New Literacy Studies"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden New Literacy Studies.

 1. 1. The effectiveness of interacting with picture books on vocabulary acquisition in an EFL classroom

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Ella Sjödin; Niam Dabbous; [2023]
  Nyckelord :“Interacting”; “Vocabulary acquisition”; “Picture books”; “English as foreign language”; “Young language learners”; “Read-aloud”;

  Sammanfattning : This research paper investigates the effectiveness of interacting with picture books on vocabulary acquisition in the young learner English as a foreign language (EFL) classroom. Recent reports show that more than half of the pupils in Swedish secondary schools do not read outside of the school environment (Skolverket, 2019). LÄS MER

 2. 2. Varför skriva? : En kritisk diskursanalys av skrivandets syften i tre läromedel för Svenska 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Fanny Näslund; [2022]
  Nyckelord :gymnasieskolan; kritisk diskursanalys; läromedelsanalys; New Literacy Studies; skrivsyften; skrivundervisning;

  Sammanfattning : Den samtida debatten om att unga skriver sämre än förr har fokuserat det samhälle- liga behovet av en befolkning med god skrivförmåga. Att samhället har behov av skrift och skrivande är bara ett av många syften med att skriva. LÄS MER

 3. 3. Redovisningsekonomer och digitalisering : En kvalitativ studie om digitaliseringens inverkan på svenska redovisningsekonomers yrkesroll

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Marika Rande; Caroline Vejde; [2021]
  Nyckelord :Digitalization; accountants; accounting; the role of the accountant; the tasks of the accountant; Digitalisering; redovisningsekonomer; redovisning; redovisningsekonomers yrkesroll; redovisningsekonomers arbetsmoment;

  Sammanfattning : Den pågående digitaliseringen genomsyrar flera av samhällets olika yrkesområden och där dess inverkan inom redovisningsbranschen är påtaglig. Tidigare forskning menar att de större förändringarna har skett inom det senaste decenniet och efterfrågar därmed fler kvalitativa studier som berör området redovisningsekonomer och hur de uppfattar digitaliseringen i sin yrkesroll. LÄS MER

 4. 4. Barnbibliotekariers uppfattningar kring bild och text i bilderboken

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sofia Änghede; [2021]
  Nyckelord :barnbibliotekarier; visuell litteracitet; bilderböcker; visuella kulturer; barnbibliotekariers perspektiv; folkbibliotek; visuell perception; visuell-spatial;

  Sammanfattning : This thesis investigates children’s librarians’ perspective of picture books in children’s storytimes as well as how they perceive and use the content of picture books in their professional work. New research by Arizpe & Styles (2016) shows how children respond to picture books at a very early age. LÄS MER

 5. 5. How Online Stock Trading Learning Platforms Can Contribute To Financial Literacy

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Nils Fohlin; [2021]
  Nyckelord :Lean UX Development; Minimum Viable Product; Financial Literacy; Stock Market Trading; Stock Market Learning;

  Sammanfattning : Prior studies have shown that investment knowledge and motivation increases when students in a school setting have access to a stock trading learning platform.  This thesis aims to further investigate if a stand-alone online stock trading learning platform, on its own, can help non stock investors understand financial literacy concepts. LÄS MER