Sökning: "Wigforss Tibbling"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Wigforss Tibbling.

 1. 1. Varken forskning eller omdöme kan vara det enda – Psykologers förhållningssätt till evidens i psykiatrisk öppenvård

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Lisa Elofsson; Wigforss Tibbling; [2019-01-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kliniska psykologer förväntas använda vetenskapligevidens och ha ett personcentrerat förhållningssätt. Studiens syfte var attundersöka hur psykologer i psykiatrisk öppenvård förhåller sig till evidens, dåden kliniska tillämpningen av evidens är upp till psykologen. LÄS MER

 2. 2. Att berätta en relation. En etisk läsning av Emilia Fogelklous "Arnold"

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Linnéa Wigforss Tibbling; [2014-01-28]
  Nyckelord :Emilia Fogelklou; narrative ethics; narratology; autobiography; relationship; litteraturvetenskap; comparative literature;

  Sammanfattning : The subject of this dissertation is the autobiographical novel Arnold by the Swedish writer Emilia Fogelklou (1878-1972). By combining Gérard Genette’s narratology and Andrew Gibson’s narrative ethics this study seeks to examine through what means the relationship is being told and with what ethical consequences different strategies are used to tell one’s experiences from life. LÄS MER

 3. 3. Skyltfönster, mötesplats eller upplevelserum? Föreställningar om det offentliga rummet i planeringen av tre centrala torg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet. Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Oscar Brask; Linnéa Wigforss Tibbling; [2012-02-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats i Kulturgeografi.... LÄS MER