Sökning: "Ylva Tillquist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ylva Tillquist.

 1. 1. Léxico de origem africana em português e espanhol : Registros lexicográficos de quilombo no Brasil e na região do Prata

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikastudier

  Författare :Ylva Tillquist; [2013]
  Nyckelord :Sociolinguistics; linguistic contact; Brazilian Portuguese; Latin-American Spanish; lexicon; ideology; Sociolinguística; contato linguístico; português brasileiro; espanhol americano; léxicografia; Sociolingvistik; språkkontakt; Brasiliansk Portuguisiska; Latinamerikansk Spanska; Vokabulär;

  Sammanfattning : Esse trabalho analisa a palavra quilombo, de origem africana, integrada em duas variedades lingusticas latino-americanas: o portugus brasileiro e o espanhol do Prata. No Brasil o termo quilombo significa ?comunidade de escravos fugidos? e no Prata ?prostbulo?. LÄS MER

 2. 2. O léxico de origem africana na música popular brasileira: uma análise das letras de Gilberto Gil

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för portugisiska

  Författare :Ylva Tillquist; [2011]
  Nyckelord :Sociolinguistic; Portuguese; African languages; Linguistic contact; African words; Sociolinguística; Português; Línguas Africanas; Contato Linguístico; Africanismos; Léxico; Música; Soziolinguistik; Portugiesisch; Afrikanische Sprachen; Sprachkontakt; Afrikanismen; Wortschatz; Música Popular Brasileira; Gilberto Gil; Sociolingvistik; Portugisiska; Afrikanska språk; Språkkontakt; Afrikanska ord; Vokabulär;

  Sammanfattning : Sociolingvistiska studier visar att kontakten mellan den brasilianska portugisiskan och afrikanska språk under kolonialtiden ledde till att afrikanska ord assimilerades in i det brasilianska talspråket. Vissa ord är idag en del av det brasilianska vardagsspråket, medan andra används enbart inom den afro-brasilianska religiösa kontexten. LÄS MER