Sökning: "Ylwa Blidell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ylwa Blidell.

  1. 1. Upplevelser av att leva med astma : När livet begränsas

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

    Författare :Ylwa Blidell; Maria Kaire; [2019]
    Nyckelord :Asthma; Chronical disease; Adults; Experience; Astma; kronisk sjukdom; Vuxna; Upplevelser;

    Sammanfattning : I Sverige lever cirka 800 000 personer med astma, vilket gör att sjukdomen klassas som en folksjukdom. Astma är en kronisk inflammatorisk luftvägssjukdom med olika svårighetsgrader som medför konsekvenser i det vardagliga livet. Syfte: Att belysa vuxna personer upplevelser av att leva med astma. LÄS MER