Sökning: "agonistisk planering"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden agonistisk planering.

 1. 1. Att lösa bostadsbristen - ett omöjligt uppdrag?

  Master-uppsats,

  Författare :Hjalmar Zola Christensen; [2018]
  Nyckelord :Bostadsbrist; konflikter; agonistisk teori; intressen; planeringsteori; fysisk planering;

  Sammanfattning : I denna masteruppsats undersöks hur den svenska bostadsbristen hanteras inom kommunerna i Kronobergs län. I Studien undersöks de konflikter som eventuellt förekommer mellan olika intressen som är involverade i bostadsbehov, bostadsplanering och bostadsbyggande. LÄS MER

 2. 2. Participatory cycling planning: challenges and strategies : The cases of Stockholm and Madrid

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Javier Burrieza Galán; [2018]
  Nyckelord :cycling planning; public participation; stakeholder analysis; social network analysis; cycling advocacy; agonist planning; cykelplanering; medborgardeltagande; intressentanalys; social nätverksanalys; cykelorganisationer; agonistisk planering; planificación ciclista; participación pública; análisis de agentes; análisis de redes sociales; colectivos ciclistas; planeamiento agonista;

  Sammanfattning : Cities develop cycling plans as a tool to promote urban sustainable mobility. These plans are usually open to the participation of current cyclists. In some cases, an intense debate among them arises. LÄS MER