Sökning: "bostadsbränder"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet bostadsbränder.

 1. 1. The Impact of Weather on Residential Fires in Sweden: A Regression Analysis

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Viktor Reineck; Folke Ulfsparre; [2019]
  Nyckelord :Regression; Poisson; Negative binomial; Generalized linear models; Organizational theory; Regression; Poisson; Negativ binomial; Generaliserade linjära modeller; Organisationsteori;

  Sammanfattning : The purpose of this report is to investigate possible relationships between the number of residential fires in Sweden and various weather parameters. The study is conducted based on a hypothesis as stated by the MSB, the Swedish Civil Contingencies Agency, that behavioral factors related to weather can have an influence on the number of residential fires. LÄS MER

 2. 2. Informationskampanjen Aktiv mot brand – har den fungerat?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Lotta Alm; [2019]
  Nyckelord :Aktiv mot brand; bostadsbränder; brandvarnare; brandskyddsutrustning; utvärdering; programteori; tidsserieanalys; Difference-in-difference; orsakssamband; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Fire kills approximately 100 people each year in Sweden, mainly in residential fires, and groups with increased risk of dying or get severely injured in residential fires are elderly, physically challenged and people with alcohol abuse. The aim of this thesis is to investigate whether and how the broadly spread information campaign Active against Fire has had an impact on the number of rescue operations towards residential fires and fatal residential fires in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Ökad riskmedvetenhet hos allmänheten genom riktade kommunikationsinsatser med fokus på hembesök : -En intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Fjaestad Sebastian; [2019]
  Nyckelord :Home visit; dwelling fires; fire prevention; risk awareness; smoke alarm; fire department; Hembesök; bostadsbränder; brandförebyggande; riskmedvetenhet; brandvarnare; räddningstjänst;

  Sammanfattning : Varje år åker Sveriges räddningstjänster på cirka 6000 larm om brand eller brandtillbud i bostäder med följd att även cirka 100 personer omkommer årligen i sina hem. Att det är cirka 100 personer som omkommer varje år är något som ses som ett problem då det oftast är okunskap eller begränsande möjligheter att undsätta sig själv i säkerhet som ligger bakom bränderna och dödsfallen. LÄS MER

 4. 4. Moderna hus inverkan på brandförlopp och räddningstjänstens utveckling för att hantera nya typer av bostadsbränder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Per Lyzell; [2018]
  Nyckelord :Firefighter; Fire service; dwelling; room fires; Single family home Räddningstjänst; Brand; Rumsbrand; Småhus; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to identify trends in modern single family homes that might have an impact on residential fires. The study compared older homes with modern ones, starting from the 1960s and on to the 2000s. The fire service development during the same period was analyzed to see how their capacity to handle these fires have changed. LÄS MER

 5. 5. Varför omkommer det fler personer i bostadsbränder i Finland än i Sverige?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Linus Östman; [2015]
  Nyckelord :Sverige; småhus; alkohol; bostadsbrand; Fire; fatal fire; risk factor; residential fire; alcohol; age group; single people; single-family homes; Finland; Sweden; Brand; dödsbrand; riskfaktor; ensamstående; åldersgrupp; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report investigates why more people are killed in house fires in Finland than in Sweden. The report is divided into five different steps, which are comparison of building regulations for fire protection, statistics for fatal fires in both Finland and Sweden, identification of risk factors in fatal fires, existence and development for each identified risk factor in both Finland and Sweden. LÄS MER